Přichází čas národních států

Z politického vývoje v Německu a Itálii je zřejmé, že se blíží doba renesance národních států. Salviniho Liga a Alternativa pro Německo nadále posilují. Roste také strach a zděšení politických protivníků, kteří se bez ohledu na shodu a kompatibilitu politického programu budou paktovat s jediným cílem, aby nepohodlného politického rivala vyšachovali.

Jan Kopal

Evropa má naději na spásu, ale musí přijít postupně ve všech evropských zemích. Velká Británie již první kroky učinila a další státy budou jistě následovat. Normální svět má šanci na záchranu. Šílenství a aktivismu bez hranic, multikulturalismu, genderismu a dalších pomatených -ismů již bylo dost.

Dějiny nám jako funkční a životaschopné formy vládnutí založeného na demokratické vůli občanů prověřily antickou polis a národní stát, ať se to dnešním progresivistům a liberálním lžidemokratům líbí nebo ne. Po dlouhé noci přichází jitro a nový úsvit národních států.

Reklama: