Trikolóra Václava Klause představila svůj program

PRAHA | Syn dlouholetého prezidenta ČR Václava Klause st. pan Václav Klaus ml. dnes v Parlamentu ČR – v „tiskovém atriu“ – odprezentoval program svého politického hnutí Trikolóra. Plné znění programu naleznete na volimtrikoloru.cz, informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Trikolóra Václava Klause představila svůj program

Tisková konference začala včera v 11:00. Václav Klaus ml. se svým štábem prezentoval novinářům tři pilíře, na nichž nový politický subjekt spočívá. Těmito pilíři jsou následující teze: „Bohatství vzniká z práce“, „Braňme normální svět“ a „Obrana národní demokracie“.

„Budeme bránit svoji zemi. Peníze daňových poplatníků dostaneme k dobrým učitelům. Zabráníme masové migraci i jiným zahraničním projektům. V oblasti práva a spravedlnosti musí panovat jednoduchost, srozumitelnost a rychlost,“ uvedl poslanec a zakladatel nového hnutí Václav Klaus mladší.

Během tiskové konference novináři pokládali své dotazy, dále v dotazování pokračovali i po skončení oficiální části. Václav Klaus ml. se poté věnoval tomu či onomu reportéru osobně.

Pokud vás zajímá nesestříhaný záznam z dnešní tiskovky, využijte možnosti a zhlédněte video, které pro vás Sputnik na místě natáčel. Celkově by se dalo sdělit, že Trikolóra je konzervativně laděná strana, která zejména akcentuje tradiční rodinu: máma – táta – děti – … (pes). Akcentuje, že děti se rodí biologicky ze svazku muže a ženy. Proto chce podporovat soudržnost rodin a pomáhat rodinám se třemi a více dětmi.

rikolóra se zaměřuje také na lidi, kterým není dáno bohatnout ze své práce kvůli nemoci či invaliditě. Jedním dechem Trikolóra prohlašuje, že se lidé musí aktivně starat o své zdraví, aby nestonali a mohli požínat plody své práce. Stát jim v tomto smyslu má klást co nejméně překážek. Má fungovat jako garant zcela základních hodnot. O ostatní se svou svědomitou pílí musí zasloužit každý z nás. Trikolóra neplánuje zvyšovat daně.

Přeje si však optimalizovat dopravu: „Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 km/h.“ Trikolóra si také přeje odideologizovat školáky, žáky a studenty. Domnívá se, že je třeba podporovat ty studijní obory, po nichž existuje poptávka.

Reportér Sputniku Vladimír Franta položil dotaz na vztah ČR a Ruska. Václav Klaus ml. řekl, že ČR by měla rozvíjet dobré vztahy se všemi zeměmi světa. Zároveň podotkl, že ČR dále setrvá v Severoatlantické alianci.

Celý nesestříhaný záznam z tiskové konference z Parlamentu ČR ve videu:

Program, který zveřejnilo hnutí Trikolora na svých internetových stránkách, v sekci o zahraniční politice, kterou v tomto politickém subjektu garantuje bývalý prezident Václav Klaus, hovoří neuspokojivém stavu ve sféře zahraniční politiky.

„Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, suverénní a sebevědomou zahraniční politiku, která by vycházela z vlastních, národních (státních) zájmů. Česká republika v předchozích desetiletích spíše pasivně akceptovala řešení a rozhodnutí, která velmi často nerespektovala či byla dokonce v konfliktu s národním zájmem, a podřizovala se jim,“ píše Trikolora ve svém programu s tím, že odmítá takzvaná „bezalternativní řešení“.

„Chceme pěstovat nadstandardně dobré vztahy k historicky a kulturně blízkému Rakousku,“ dodává Trikolora. Dlouhotrvající mír na evropském kontinentu hnutí připisuje NATO a vazbám na Spojené státy americké. Upozorňuje ale na to, že aliance musí věnovat více pozornosti teritoriální obraně a mimo euroatlantickou zónu zasahovat pouze v „omezených a dobře zdůvodněných případech na základě platného mezinárodního práva“. Více ZDE.