Desítky železničních mostů z předpjatého betonu projdou podrobnější diagnostikou

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v kontrolách mostů z předpjatého betonu, které zahájila v posledním čtvrtletí loňského roku po kolapsech mostních konstrukcí v Evropě i v ČR. Do programu bylo zařazeno 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi na síti SŽDC, 63 z nich bylo vybráno pro podrobnější diagnostiku.

Holešovický most | Ořez reprodukované fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Martin Pauer (Power)
název: Railway bridge pod Bulovkou (Prague, Czechia) | licence: CC 00 Volné dílo

Systém správy, diagnostiky a dohlédací činnosti na železničních mostech SŽDC je přísnými vnitřními předpisy nastaven bezpečně a poskytuje dostatečnou jistotu před neočekávaným rozvojem poruch mostů s fatálními následky.

Nad rámec těchto povinností, částečně i jako reakci na zmíněné problémy mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi v zahraničí i tuzemsku, realizuje SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury speciální program, jehož cílem je podrobit všechny mosty s tímto typem nosné konstrukce nadstandardnímu rozsahu kontrolních prohlídek a revizí.

„Jedná se pouze o preventivní opatření. Žádný most v naší správě není v takovém stavu, který by mohl znamenat ohrožení bezpečnosti železniční dopravy,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

U vybraných mostů se provede detailní diagnostika a konečně i statické posouzení. Zjištěné závady a poruchy se zaznamenávají a vedle statického posouzení budou definovány i příčiny těchto poruch a především návrhy na nezbytné stavební zásahy či opatření.

Na základě provedených inspekcí všech 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi bylo určeno 63 pro podrobnější diagnostiku a statické posouzení. Aktuálně probíhají v působnosti oblastních ředitelství SŽDC jednotlivá zadávací řízení veřejných zakázek první etapy, která zahrnuje 36 mostů, předpokládaná souhrnná hodnota zakázek činí 15 milionů Kč. Předběžné výsledky diagnostiky budou k dispozici koncem letošního roku, závěrečné zprávy včetně statických posudků budou předloženy nejpozději 30. června příštího roku. Zbývajících 27 mostů přijde na řadu v rámci druhé etapy, která bude realizována následně; souhrnné náklady dosáhnou 12 milionů Kč.

V zadávacích řízeních se očekává účast renomovaných subjektů v oboru splňujících požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci dodavatelů.

SŽDC předpokládá, že program pro mosty s předpjatými nosnými konstrukcemi potvrdí jejich technické a provozní parametry a vyloučí vznik případných kritických závad a poruch.