Pirátské nesmysly a prznění jazyka

Starosti pirátských myslitelů a ideologů bych opravdu mít nechtěl. Považovat přechylování příjmení, které je charakteristickým rysem českého mluvnického systému, za formu diskriminace a nátlaku ze strany státu, to vyžaduje velkou míru fantazie, případně dávku omamné a psychotropní látky.

Jan Kopal

Pokusy o prznění českého jazyku jsou stále častější. Nestačí, že se jazyk „obohacuje“ o četné novotvary a zkomoleniny pocházející z angličtiny (zlaté rusismy). Nyní se útočí na samotné základy jazyka, jako je mluvnická stavba a pravidla gramatiky. Už se těším, s čím přijdou příště…

Získávat ostruhy a politické body na nepodstatných nesmyslech, které s oblibou piráti vydávají za svou politickou agendu, je součástí jejich promyšleného politického marketingu. Bohužel na určité vrstvy populace to zabírá. Pro racionálně uvažujícího člověka jsou pirátské výstřelky mixem adolescentního politického naivismu a promyšleného kalkulu.