ŘSD zahajuje modernizaci dálnice D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem

HUMPOLEC | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci dálnice D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem. Během soboty a neděle bude provedena instalace dopravního omezení, následovat budou v letošním roce přípravné práce a provizorní rozšíření pravého jízdního pásu (směr Brno).

Noční kolona na dálnici | repro: ČRo Vysočina

V rámci modernizace dálnice D1 v úseku Koberovice – Humpolec dojde ke kompletní přestavbě dvou dálničních nadjezdů v km 83,8 a v km 88,4. Součástí modernizace daného úseku je také rekonstrukce MÚK Speřice a Humpolec.

Dálniční úsek bude rozšířen a stávající asfaltový povrch bude nahrazen novým cementobetonovým. Provedeny budou i práce ve středním dělícím pásu, na inženýrských sítích, odvodnění dálnice a vodorovném a svislém dopravním značení.

Úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec – Hlavní trasa: délka: 8,8 km, kategorie: D 28/120, počet stavebních objektů: 43.

V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. Dalších 61 km je v současné době v realizaci. Na poslední desetikilometrový úsek (EXIT 1687 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice) aktuálně probíhá výběrové řízení.