Nehygienické nakládání se zvěřinou v pražské restauraci

PRAHA | Nehygienické zacházení se zvěřinou a její uchovávání v nevyhovující teplotě zjistili při kontrole restaurace v centru Prahy inspektoři Státní veterinární správy. Podnět ke kontrole, které se spolu s nimi účastnili také pracovníci hygienické stanice, obdrželi veterinární inspektoři od Policie ČR, píše Státní veterinární správa (SVS).

Svině se selaty | foto: pxhere.com

Kontrola našla těla dvou ulovených divočáků v kůži, nehygienickým způsobem uložená v nechlazených prostorách nákladního výtahu, sloužícího k zásobování restaurace. Prostory výtahu a okolní stěny byly znečištěny (mimo jiné krví).

Při úředním měření byly inspektory v jádře těl naměřeny teploty v rozsahu 25,5 °C až 27,5°C. Platná legislativa ve vztahu k zacházení se zvěřinou přitom říká, že po usmrcení musí být v přiměřené době zahájeno chlazení, aby bylo ve všech částech masa dosaženo teploty nepřekračující 7 °C.

Pokud to klimatické podmínky dovolují (zejména v průběhu podzimu či zimy) není aktivní zchlazení nezbytné, v období letních teplot vzduchu je však naprosto nezbytné. Při takto vysokých teplotách dochází k rychlému kažení masa a také množení patogenních mikroorganismů a tím k ohrožení zdraví spotřebitelů.

Při kontrole bylo dále zjištěno, že restaurace není registrovaná pro zacházení se zvěřinou, navíc nedoložila, že prasata byla vyšetřena na přítomnost nebezpečného parazita svalovce.

SVS na místě provozovateli restaurace zakázala další nakládání s nalezenou zvěřinou a nařídila její likvidaci na náklady provozovatele v asanačním podniku. Za zjištěná porušení legislativy hrozí restauraci pokuta do výše až 50 milionů korun.