Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice je povolen

OPAVA | Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta a současně s vydáním souhlasného sdělení orgánu ochrany přírody, vodohospodáři souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu Moravice ve dnech 21. a 22. 9. 2019. Informuje povodí Odry.

Slezská Harta | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí bude vypouštěn pro vodácké organizované splutí Moravice v sobotu od 8:00 do 12:00 a v neděli od 7:00 do 11:00.

Pro registrované účastníky je povolen vstup na pozemky státního podniku Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Moravice požaduje Povodí Odry v době konání vodácké akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.

Reklama: