Cenzura: Copyrightová směrnice EU zavádí nebezpečné robotické filtry internetu

Vážený pane premiére. Polsko podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti článku 17 Copyrightová směrnice. Tento článek zavádí velmi nebezpečné robotické filtry internetu.

Ondřej Profant | repro: Pirátské listy

Ty budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat a také automaticky mazat. To se prakticky projeví jako cenzura.

Nechali jsme vypracovat nezávislou právní analýzu, která potvrzuje, že stejně jako v Polsku je tento článek v rozporu s právem na svobodu projevu a tedy i s naším ústavním pořádkem.

Proto se vás ptám, jaký postoj bude mít Česká republika. Připojíme se k Polsku a dalším státům, které bojují proti článku 17?


Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 12. září 2019 – interpelace k zavádění copyrightové směrnice v EU

Reklama: