Pohled do „výfuku“ mohutné černé díry

BOSTON | Poprvé se podařilo zrealizovat přímý pohled do „výfuku“ galaxie. Jde o galaxii BL Lacertae, která je od nás vzdálena 900 miliónů světelných let a patří k nejzářivějším kosmickým objektům, které jsou nám známé, píše světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Černá díra

Americký astronom Alan Marscher z University Boston propojil navzájem největší teleskopy na světě, takže mohli pracovat jako „jeden“ obrovský teleskop, který následně zamířil na centrum galaxie.

Osa, kolem níž galaxie rotuje, je obklopena diskovým kotoučem, ve kterém se nachází z okolí neustále nasávána hmota plynů a prachových částic. Ty jsou pak hltány černou dírou. Z jejího středu pak tryskají, kolmo vůči disku a opačně vůči sobě, v téže rovině, dva proudy rentgenového záření a gama záření. Rychlost záření dosahuje téměř rychlost světla.

V tomto případě jde takříkajíc o kosmické „výfuky“ zmíněné černé díry. Alan Marscher takto mohl dokázat, že černá díra nasává nejen hmotu, ale i magnetická pole, přičemž je formuje do spirálovitých útvarů, které stojí kolmo vůči pólům a jsou tak svým způsobem „výfukovým potrubím“, které zrychlují a následně „vyfukují“ gama záření a rentgenové záření.

Oba „výfuky“ mají takový velký rádius jako je rádius naší sluneční soustavy. Jedna z těchto „trubek“ je náhodně nasměrovaná přesně na naši Zemi.