Bala zahájena další část výstavby dálnice D7, u Panenského Týnce

PANENSKÝ TÝNEC | Ministr dopravy Vladimír Kremlík zahájil stavbu dalšího úseku dálnice D7, kterým je rozšíření obchvatu Panenského Týnce na spojnici mezi Prahou a oblastí kolem německého města Chemnitz. Hotovo má být na podzim roku 2021, , informuje Ministerstvo dopravy České republiky a Ředitelství silnic a dálnic.

Ministr dopravy Kremlík zahájil další část výstavby D7

Hlavní silniční tah D7 Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Saské Kamenice. Mezi Prahou a Slaným je již dálnice D7 vybudována. V úseku od hranic Středočeského a Ústeckého kraje po Postoloprty byly v minulých letech na silnici I/7 vybudovány v polovičním čtyřpruhu obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt.

„Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 zde projíždělo více než deset tisíc vozidel denně. Od té doby provoz houstne a sílí, a tak každá nová část dálnice řidičům pomůže. Předjíždění na novém úseku bude bezpečnější, sníží se riziko čelních srážek,“ říká k zahajované stavbě ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Stavba D7 | mdcr.cz

„Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7 kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Silnici I/7 od Slaného po Chomutov tedy postupně přebudujeme na čtyřpruhovou dálnici D7. Hned v příštím roce zahájíme výstavbu dalších dvou úseků, a to u Loun a u Chlumčan“, uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Důvodem přestavby silnice I/7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště, jedné z největších v České republice.

Reklama: