Kdo nám opraví kapající kohoutek? Budeme řemeslníky platit zlatem?

Narazil jsem na zajímavé výsledky průzkumu. Mimo jiné ukazatele – například sociální zařazení dotazovaných či jejich distance vůči menšinám, kde dominuje muslimská komunita, je zde jedna velmi důležitá položka. A tou je vysokoškolské vzdělání. Odráží současný trend, kdy se to u nás jen hemží vysokoškoláky a učiliště zejí prázdnotou.

Ivo Valenta

Vím, že získání titulu je pro mladé lidi velmi lákavým cílem a na rozdíl od dob minulých, kdy se na univerzitu dostal jen málokdo, dnes je příležitostí ke studiu bezpočet.

Na druhé straně však máme spousty absolventů škol, kteří sice mají titul, ale nemají práci. Firmy je nechtějí. O jejich vrstevníky s výučním listem se naopak svádí boje a jejich platy jsou často několikanásobně vyšší. Již jsem to uváděl mnohokrát.

Je třeba posílit pozici učňovského školství a propojit ho s praxí tak, aby se pro mladé lidi stalo opět atraktivní možností. Jinak budeme na řemeslníky čekat dlouhé měsíce a platit je zlatem…

Reklama: