Negr je v Itálii na kole po tramvajové trati. Na tramvaj zaútočil, asi mu vadila

ŘÍM | Z Itálie přichází další z nekonečné řady videí, které potvrzují, že integrace cizích kultur a etnik do Evropy nadále úspěšně pokračuje, ironizuje slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk o napadení tramvaje negrem. Proč jej tramvaják nepřejel, jako škodnou odpornou přivandrovalou havěť?

Negr v Itálii napadl tramvaj – vadila mu

Ze strany domácích to chce jen trochu tolerance, přeci je nemožné, aby tramvaj jela po kolejích, když si z tramvajové tratě udělal přivandrovalý negr soukromou cyklistickou dráhu.

V rámci multikulturního opatření slovenský deník navrhuje: „Například přizpůsobit rychlost tramvaje migrující osobě na kole, jehož cyklostezka se překrývá s dráhou tramvaje. Jelikož na straně řidiče tramvaje a domácích cestujících tolerance chyběla, nevyhnutelně to vedlo ke konfliktu a zbytečným škodám na městském majetku.“