Sergej Viktorovič Lavrov: Je lepší vyjednávat deset let než jeden den válčit

MOSKVA | Proces formování globálního polycentristického světového řádu není zvratitelný. Píše o tom v předvečer zahájení 74. schůzky Valného shromáždění OSN ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Sergej Viktorovič Lavrov si vytírá Trumpem

Na začátku svého článku s titulkem Svět na rozcestí a systém mezinárodních vztahů budoucnosti Lavrov, Sergej Viktorovič poznamenává, že nosnou konstrukcí světového řádu, který vznikl po vítězství nad Německem a poražením nacismem, je OSN a její Charta. Systém, ve kterém centrální roli hraje tato mezinárodní organizace, je podle ruského ministra pojistnou sítí zajištující mírový rozvoj lidstva.

„Nadále jsou vyžadované během válečných let získané zkušenosti deideologizované spolupráce států s různými sociálně-ekonomickými a politickými systémy,“ píše Lavrov, Sergej Viktorovič, dále ve svém článku.

Ministr dodává, že některé vlivné síly na Západě to úmyslně ignorují. Poznamenává také, že jsou aktivnější ti, kteří také chtějí vymazat roli Sovětského svazu v porážce nacistického Německa a přivlastnit si vítězství.

„Z tohoto hlediska je jasně patrná podstata koncepce ‚rovnosti totalitarismů‘. Jejím cílem není pouze omezit příspěvek SSSR k vítězství, ale také retrospektivně připravit naši zemi o její specifickou roli architekta a ručitele poválečného světového řádu, pak ji onálepkovat ‚revizionistickou silou‘, která ohrožuje blahobyt takzvaného ‚svobodného světa‘,“ vysvětluje dnešní snahy o vymazání přínosu SSSR a dnešní dezinformace šířené především ze Spojených států.

Sergej Viktorovič Lavrov a Nicolás Maduro Moros – v pozadí Delcy Eloína Rodríguez Gómez | repro: Еспресо.tv

Podle ruského ministra zahraničních věcí dnešní změny v uspořádání světa svědčí o tom, že pokusy o vytvoření unipolárního modelu mezinárodních vztahů nebyly úspěšné – roste poptávka po spravedlivějším a inkluzivnějším systému: „Noví velcí hráči se stabilní ekonomickou základnou se snaží aktivněji ovlivňovat regionální a globální procesy a spravedlivě požadují smysluplnější účast ve schvalování klíčových rozhodnutí,“ uvedl k tomu.

Uvádí také, že žádost většiny států o spravedlivější systém mezinárodních vztahů, kde jsou ve skutečnosti dodržovány principy Charty OSN, naráží na úsilí zachovat pořadí, v němž by globalizace byla prospěšná jen pro úzkou skupinu zemí a nadnárodních společností.

„Rétorika na téma ‚liberalismu‘, ‚demokracie‘ a ‚lidská práva‘ je doprovázena prosazováním přístupů založených na nerovnosti, nespravedlnosti a sobectví, víře ve vlastní mimořádnost,“ napsal velmi ostře ruský ministr zahraničí.

„Liberalismus ve svém zdravém a nepřekrouceném chápání byl tradičně důležitou součástí světového, včetně ruského, politického myšlení. Mnohočetnost vývojových modelů však neumožňuje říci, že západní ‚koš‘ liberálních hodnot nemá alternativu. A samozřejmě tyto hodnoty nelze nést ‚na bajonetech‘ – bez respektování historie států, jejich kulturního a politického ‚kódu‘. O tom svědčí statistika smutku a ničení v důsledku ‚liberálního‘ bombardování,“ sdělil svůj názor ministr, kdy tak narazil na války vedené Spojenými státy bez rezoluce RB OSN, kdy první taková byla v roce 1999, kdy američtí vrazi bombardovali civilisty v Jugoslávii a vraždili tak Srby, aby mohli ukrást Kosovo a tam založit teroristický islámský stát Kosovo, kterému dnes vládnou teroristé a vrazi z UÇK.

Sergej Viktorovič Lavrov a Ivca Dačić

Ruský ministr zahraničí si myslí, že v dnešní době Západ ztrácí výhradní právo na vytváření globální agendy a kvůli tomu prosazuje takzvanou koncepci světového řádu založeného na pravidlech. Jde však o pokus uzurpovat proces rozhodování v klíčových otázkách prostřednictvím nahrazení legitimních mezinárodních právních nástrojů úzkými formáty, kde se vytváří alternativní, nekonsensuální metody řešení různých mezinárodních otázek.

Jako jeden z příkladu ministr uvádí manipulace ze strany Spojených států (SS) a jejich spojenců (kolonizovaní otroci a satelity) s procedurami Organizace pro zákaz chemických zbraní, kdy se podařilo zmocnit technického sekretariátu této organizace k určení odpovědných za používání chemických zbraní v Sýrii, což se stalo přímým zásahem do pravomocí Rady bezpečnosti OSN. Popsal Lavrov, Sergej Viktorovič brutální porušení Charty OSN a principu legitimity mezinárodního práva ze strany banditů z Washingtonu.

Sergej Viktorovič Lavrov také upozorňuje na to, že revizionizmus některých států se projevuje i v oblasti strategické stability. V této souvislostí mluví o podkopávání ze strany Washingtonu dohod o protiraketové obraně či omezení jaderných zbraní: „Nyní ve Spojených státech vidíme alarmující známky zahájení mediální kampaně s cílem připravit půdu pro konečné odmítnutí smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (SS CTBT neratifikovaly), což zpochybňuje budoucnost tohoto dokumentu, který je pro mezinárodní mír a bezpečnost nejdůležitější. Washington zahájil realizaci plánů rozmístění zbraní ve vesmíru a odmítl návrhy dohodnout se o komplexním moratoriu takové činnosti,“ napsal ruský ministr zahraničí.

Sergej Viktorovič Lavrov a Mohammad Džavád Zarif | foto: presstv.ir

Jako další příklady ministr uvádí jednostranné odstoupení SS od jaderné dohody s Íránem, odmítnutí plnění rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně urovnání konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Připomenul také zavedení ze strany SS protekcionistických bariér, sankcí, zneužívání postavení dolaru, zajištění konkurenčních výhod netržními způsoby, extrateritoriální uplatňování vnitrostátních právních předpisů SS, a to i ve vztahu k nejbližším spojencům, popsal praktiky mezinárodního terorismu SS prosazování platnosti zákonů SS i mimo území svrchovanosti Spojených států.

Sdělil také, že Washington hodlá zarazit klín mezi Moskvu a Peking a podkopat mnohostranné struktury regionální integrace rozvíjející se mimo americkou kontrolu v Eurasii či asijsko-tichomořském regionu.

„Co máme za následek? V politice – rozviklávání mezinárodního právního základu, růst nestability a neudržitelnosti, chaotická fragmentace globálního prostoru, prohlubování nedůvěry mezi účastníky mezinárodního života. V oblasti bezpečnosti – stírání hranice mezi silovými a nesilovými metodami dosažení cílů zahraniční politiky, militarizace mezinárodních vztahů, zvyšování role jaderných zbraní v doktrinálních dokumentech Spojených států, snižování prahu možného použití, vznik nových ohnisek ozbrojených konfliktů, přetrvávání globální teroristické hrozby, militarizace kyberprostoru. V globální ekonomice – zvýšená volatilita, zpřísnění bojů o trhy, energetické zásoby a dopravní trasy pro ně, obchodní války, rozviklávání mnohostranného obchodního systému. Přidáme sem prudký nárůst migračních procesů, prohloubení štvanice lidu a mezináboženské nenávisti. Opravdu potřebujeme takový ‚světový řád založený na pravidlech‘?“ ptá se Lavrov, Sergej Viktorovič.

Sergej Viktorovič Lavrov a Wang I | foto: cs.sputnik.com

Podle šéfa ruské diplomacie je ve společném zájmu zajistit, aby se multipolarita v mezinárodních vztazích nespoléhala jenom na vyvážení sil, jako v 19. či první polovině 20. století. Říká, že je třeba brát v úvahu přístupy a obavy všech účastníků mezinárodní komunikace, což přispěje ke stabilní a bezpečné budoucnosti.

„Zda bude další formování multipolárního světa probíhat prostřednictvím spolupráce a harmonizace zájmů nebo prostřednictvím konfrontace a soupeření, záleží na nás všech. Pokud jde o Rusko, budeme i nadále prosazovat pozitivní, sjednocující agendu zaměřenou na vymazání starých a zabránění vzniku nových dělících linií,“ napsal.

Na závě citoval bývalého ministra zahraničí SSSR Andreje Andrejeviče Gromyka, který jednou sdělil, že je lepší vyjednávat deset let než jeden den válčit.

Prezident Zeman debatuje s ruským šéfdiplomatem Lavrovem