Vědci objevují záhadné magnetické půlnoční pulzace a známky vodních zásob na Marsu

RALEIGH | InSight je robotický přistávací modul, jehož cílem je seznámit se s povrchem Marsu, který od listopadu 2018 důkladně studuje kůru, plášť a jádro rudé planety, nedávno odhalil šokující objevy, které zmátly vědecký svět. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Polární čepička na Marsu | repro: National Geographic Society

První robotický přistávací modul NASA určený pro studování Marsu objevil některé podivné magnetické pulzace a některé důkazy, že by mohla být pod hladinou Rudé planety globální zásoba kapalné vody, jak bylo odhaleno tento týden na společném zasedání Evropského kongresu planetárních věd a Americké astronomické společnosti.

Zatímco globální magnetické pole Marsu se zničilo před asi 4 miliardami let a proměnilo planetu v studenou poušť s vyschlými vodními ložisky, magnetometr InSight zachytil určitá měření existujících magnetických signálů přicházejících z hornin poblíž přistávacího modulu, které jsou stabilní a mnohem silnější, než se očekávalo a záhadně se objevují během půlnoci na Marsu.

Vědci zatím spekulovali, že tyto magnetické pulzace lze vysvětlit slabou magnetickou bublinou na Marsu, která se stlačuje slunečním větrným magnetickým polem a přichází do styku s bodem detekovaným modulem v přesný čas každý den, ale přesností magnetických pulzací a nepřítomností testů prokazujících tuto hypotézu se vytvořila pro vědce hádanka.

„Získáváme vhled do magnetické historie Marsu takovým způsobem, jaký jsme nikdy předtím neměli,“ říká Paul Byrne, planetární geolog Státní univerzity v Severní Karolíně.

Testy magnometru InSight objevily také čtyřkilometrovou elektricky vodivou vrstvu pod povrchem Marsu, asi 100 km hlubokou, což může být vodonosná vrstva s rozpuštěnými pevnými látkami, podobně jako podzemní voda Země. Vzhledem k silným důkazům o přítomnosti půdního ledu na Marsu existuje také možnost, že pod povrchem planety jsou velké podzemní vodní zásoby vody.

Dave Brain, výzkumný pracovník fyziky atmosféry a vesmíru z University of Colorado, tvrdí, že InSight může kopat jen 5 metrů pod povrchem Marsu. Je tedy stále nemožné prokázat přítomnost potenciální oázy, ale jiné příčiny signálů vycházející z elektricky vodivé vrstvy musí být vyloučeny.

Mise InSight byla zahájena v květnu 2018, k přistání na Marsu došlo v listopadu po 205 dnech ve vesmíru. Je to první robotický průzkumník ve vesmíru, který studoval evoluci planety prostřednictvím důkladného zkoumání její horní kůry, měření síly a směru jejího magnetického pole.