Ministr vnitra Hamáček je odporný zločinec

Ministr vnitra Hamáček (ČSSD) se chystá kriminalizovat občany, kteří se sdružují v branných spolcích, jako je například domobrana. Chystá na to legislativní úpravu.

Tomio Okamura

Hnutí SPD se této snaze postaví ve sněmovně na rozhodný odpor. Fakticky jde o první krok ke kriminalizaci všech vlastenců.

Ministr Hamáček je politický kolaborant světového řádu a potřebuje najít nástroj, jak zlikvidovat politický odpor vlastenců, kteří chtějí legálně bránit své národy. Ministerstvo vnitra je ze strany ČSSD otevřeně zneužíváno k činnosti proti vlastencům a hnutí SPD. Jsou opakované pokusy kriminalizovat představitele hnutí SPD.

Dobytkové z ČT a Honza Hamáček | reprodukce z e-vysílání žumpy ČT

Plány ministerstva teď půjdou dál. Připravují kriminalizaci každého, kdo zastává názor, že občan má právo bránit svůj národ, vlast nebo rodinu za všech okolností. K postihu nedovoleného ozbrojování nebo jiné trestné činnosti namířené proti státu a ústavnímu pořádku jsou přitom postačující současné zákony.

Pokud je lidé neporušují, nejsou žádným bezpečnostním rizikem pro tuto zemi. Naopak, hrozbou pro tuto zemi jsou ti, kteří politicky zradili její zájmy a slouží zájmům nadnárodních elit.

Reklama: