Institut evropského žalobce je brutální ztráta suverenity členských států

Vážené dámy a pánové, hned na úvod říkám jménem hnutí SPD kategorické ne tomuto zákonu, který zavádí v České republice institut evropského žalobce. Jde zcela nepokrytě a nepochybně o cílený útok na suverenitu unijních zemí v oblasti justice a do budoucna bezpochyby půjde o skvělý nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států.

Tomio Okamura

Pominu přitom fakt, že zavedení a financování úřadu evropského žalobce bude stát evropské daňové poplatníky desítky milionů eur. Jak uvedla také šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová, evropští žalobci budou dohledovým orgánem nad regionálními státními zástupci, tedy nad českými státními zástupci, kteří budou nadále aplikovat naše právní předpisy. Paní doktorka Bradáčová dále výslovně upozornila, že ztratí suverenitu, a to tím, že budou podléhat evropskému žalobci. Je tedy otázka, k čemu vůbec takový žalobce je, když vlastně jen dubluje českého státního zástupce a jde v podstatě o zbytečný zásah do suverenity českých států a jejich trestně právní politiky.

Jak jsem řekl v úvodu, cíl návrhu je jasný. Zcela nepokrytě a nepochybně jde o cílený útok na suverenitu unijních zemí v oblasti justice, ale do budoucna bezpochyby půjde o skvělý nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států. Proč to všechno. Komu ku prospěchu, měli bychom se ptát, když evropský žalobce nepřináší nic nového. Toto konání má samozřejmě jediný cíl. Silný centralistický eurostát, který zruší národní státy a k tomu směřují ostatně všechna evropská nařízení. Jen hodně naivní člověk si může myslet, že to je nějaký konečný návrh, kterým vše končí.

Evropský žalobce je první krok k odstranění institutu národních státních zástupců, přesně jejich podřízení Bruselem, vedenému centrálnímu úřadu. Další překážku na cestě, kterou se Brusel bude snažit odstranit, budou české, přesněji národní nezávislé soudy a policie. Pod záminkou nezávislosti budou pořízeny opět bruselské byrokracie.

Česká republika, resp. její vláda, patří mezi dvacítku zemí, které s tímto návrhem na evropského žalobce souhlasily. Takže tady vidíme v praxi, jak vypadá obrana českých zájmů ze strany vlády v Bruselu, o které se například členové předchozí i současné vládní koalice s nepochopitelným ostychem bojí pochlubit. Ano, takto ostudně pošlapává české národní zájmy koalice hnutí ANO a ČSSD.

Zajímavé je, že v posledních měsících tu padají různá obvinění, že se někdo snaží ohrožovat nezávislost státních zástupců. Ostatně v tomto smyslu tady budeme hlasovat i o pozměňovacím návrhu ze strany Pirátů. Ovšem zarážející je, že když tady budeme tedy hlasovat o skutečném ohrožení nezávislosti českých státních zástupců nebo dokonce o jejich přímém podřízení někomu v zahraničí, tak to nikomu nevadí. A Piráti a další se neozývají a všichni v podstatě hlasují proti tomu, resp. pro to, aby byli čeští zástupci přestali být nezávislí. A hlasují naopak pro jejich maximální závislost ještě na někom v zahraničí.

To je opravdu opět typická pokrytecká záležitost, když vidíme, že si někdo účelově tady něco říká, něco navrhuje, ale když je tady skutečné ohrožení nezávislosti českých státních zástupců, tak ještě pro to dokonce hlasuje, aby tu nezávislost čeští státní zástupci ztratili a ještě aby byli závislí na někom ze zahraničí. To je opravdu neuvěřitelná záležitost, na kterou my chceme tady poukázat. Protože zavedení institutu evropského žalobce v České republice je skutečným faktickým útokem na suverenitu české nezávislé justice.

Takže ti, kteří chtějí upřímně hájit zájem České republiky a jejich občanů, prosím, nehlasujte stejně jako SPD pro tento zákon.

Děkuji za pozornost.


Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2019 k trestnímu řádu