Kanál Dunaj, Odra, Labe

Záměr na vybudování vodního kanálu, který propojí Dunaj, Odru a Labe, již mnoho let hýbe veřejným míněním. Na jedné straně stojí ti, kteří se obávají dopadů na přírodu, na straně druhé pak ti, kteří v investici za 500 miliard Kč vidí ekonomické přínosy, nová pracovní místa i podnikatelské příležitosti, a také rozvoj mezinárodního cestovního ruchu. Na něm by mohl těžit i náš region.

Ivo Valenta | foto: facebook Iva Valenty

Vláda bude dokonce v nejbližší době projednávat závěry studie proveditelnosti, podle kterých je vybudování tohoto kanálu nejen technicky možné, ale také ekonomicky efektivní.

Podle mého soudu by se proto měl projekt pečlivě rozpracovat a především by se měly vyhodnotit všechny aspekty a přínosy, které vybudování kanálu může mít. Nakonec tato myšlenka není vůbec nová, již před válkou ji měl rozpracovánu geniální zlínský podnikatel Baťa.

Reklama: