V Brně přednášel známý intenzivista z Austrálie

BRNO | Odborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně si mohli vyslechnout přednášku světové osobnosti intenzivní medicíny, australského profesora Anthonyho McLeana. Hlavním tématem přednášky bylo použití ultrazvuku u pacienta v šoku.

Fakultní nemocnice u svaté Anny | repro: wikipedia.org

Profesor Anthony McLean ze Sydney je světově uznávaným odborníkem, který se mimo jiné zabývá také ekokardiografií v intenzivní péči. Patří mezi absolutní špičku mezi světovými experty na intenzivní péči.

„Austrálie a Nový Zéland mají v intenzivní péči jeden z nejlepších systémů vůbec (tzv. ANZICS), odpovídají tomu také výsledky. Jsou výborně zorganizováni, z výsledků jejich studií vycházejí odborníci na celém světě,“ upozornil prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU, který odborné semináře s osobnostmi z České republiky i zahraničí pořádá pravidelně.

Reklama: