Lékaři bez hranic a prostitutky

Humanitární pracovníci Medecins Sans Frontieres, tak zní originální název v angličtině, se s tím fakt nepářou. Dle zjištění BBC, si platili prostitutky z peněz vybraných na humanitární účely.

Václav Řehák im Bad Tölz | foto: Radek Velička (Centrální informační agentura, z. s.)

Dokonce sami pracovníci této organizace přistihli své vysoce postavené kolegy jak si do ubytovacího zařízení organizace vodí prostitutky. Protože však šlo o muže „vysoce postavené“, jejich kolegyně to cítila tak, že proti tomu nemůže vznést námitky.

Podle jiné kolegyně, která bydlela dlouhou dobu ve stejné budově, to bylo běžné. Další zaměstnankyně, která pracovala s pacienty s HIV ve střední Africe, tvrdila, že využívání místních sexuálních pracovnic bylo „rozšířené“.

BBC: Medecins Sans Frontieres staff ‚used local prostitutes‘

Paní Whistleblowerka (ta, která tyto praktiky ohlásila v centrále) řekla, že se cítila sexuálně obtěžována některými muži z Medecins Sans Frontieres, se kterými pracovala.

Paní Whistleblowerka toto chování nahlásila svému šéfovi v terénu a byla jí nabídnuta mediace, ale bylo jí také řečeno, že bude propuštěna, pokud ona sama nevyřeší tyto záležitosti se svým kolegou. V článku jsou uvedeny tři různé paní, které poukázaly na tyto praktiky.

Vickie Hawkins, výkonná ředitelka společnosti MSF označila zjištění „týkající se“ tohoto problému „o zneužívání a obtěžování vážně, ale připomněla, že organizace stále musíme pracovat“. Dodala, že provedli důkladnou kontrolu spisů a provedli neformální šetření, ale nemůžou najít žádný záznam ani důkazy o těchto tvrzeních.

Takže někdo lže, kdo?! Reportéři BBC, ony pracovnice, které to viděly, prostitutky, které to zažily, okolí, které to bere jako standardní stav, nebo tato charitativní organizace?