Příjmy domácností nadále reálně rostly

PRAHA | Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,5 % a míra úspor poklesla o 0,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu, Český statistický úřad.

Ilustrační snímek | repro: YTB

Míra zisku ve 2. čtvrtletí byla 46,3 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p. b.[1] méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 7,1 %[1]. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí poklesla o 0,3 p. b. a dosáhla 27,5 %. Meziročně klesla o 1,5 p. b.[1].

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 %, meziročně o 3,5 %[1]. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně ještě rychlejším tempem, konkrétně o 1,5 %. Meziročně se pak reálná spotřeba zvýšila o 2,9 %[1].

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 34 995 Kč[1] a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 %, meziročně o 3,2 %[1].

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí nezměnila a dosáhla 8,7 %.

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 2. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 0,7 % a meziročně o 2,8 %.


[1] Sezónně neočištěný údaj

Reklama: