Zásadně odmítáme přerozdělování nelegálních imigrantů Evropskou unií

Minulý týden na Maltě zástupci Francie, Německa, Itálie a Malty přijali domluvu o dočasném řešení, jak pomoci imigrantům, kteří budou „zachráněni“ při jejich cestě do Evropy na moři.

Radek Rozvoral

Podle této domluvy budou následně přerozdělováni do vybraných zemí Evropské unie a proces žádosti o udělení azylu s nimi bude řešen až v této zemi.

Hnutí SPD zastává názor, že lídři Evropské unie nevědí, jak vyřešit problém s imigranty, kteří se chystají za každou cenu a všemi způsoby dostat do evropských zemí. Tento jejich úmysl je veden s cílem budoucího bezstarostného života ve vyspělých zemích Evropy, a to díky štědrým sociálním příspěvkům. Cestu imigrantům přes moře do Evropy zajišťují mafiánské převaděčské skupiny, které z toho velmi dobře profitují.

Mořem vyplavené zdechliny zločinců páchajících pokus o invazi do EU | repro: euractiv.com

V neposlední řadě nahrává do karet imigrantům i přístup k řešení migrační krize ze strany Evropské unie a pod její záštitou působící neziskové organizace, které z toho též profitují, ale na rozdíl od pašeráckých gangů je jejich financování legální.

Představitelé EU místo toho, aby intenzivně bojovali proti nelegálním skupinám pašeráků lidí do Evropy, tak pomocí lodí pod hlavičkou humanitární pomoci, pomohou dostat se imigrantům uvízlým na moři do zemí EU, kde budou následně přerozdělováni do členských zemí EU. S takovým to postupem a přístupem, který zastává EU k imigrantům, hnutí SPD nesouhlasí.

Dne 23. září tohoto roku se ve městě Vittoriosa, které je nejhistoričtější město Malty, konalo setkání ministrů vnitra Francie, Německa, Itálie a Malty. Zastoupeno bylo také Finsko, které v současné době předsedá EU, a Evropská komise. Řešeným tématem jednání byla migrace, a z tohoto důvodu se jednání za Evropskou komisi zúčastnil eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos.

To se oslaví. Středozemní moře letos zlikvidovalo na tisíc migrujících odporných negrů

Výsledkem jednání bylo přijetí dohody všech přítomných, že její signatáři v budoucnu vyloděné imigranty do čtyř týdnů přijmou, pokud tito běženci nebudou představovat bezpečnostní riziko a budou přerozdělováni do ostatních zemí EU v rámci dohodnutých kvót. Právo těchto imigrantů na azyl se bude zkoumat až v hostující zemi, což požadovaly Malta a Itálie.

Lodě se zachráněnými imigranty budou moci bez problémů plout do maltských a italských přístavů, a pokud budou oba státy přetíženy, může své přístavy imigrantům otevřít Francie. Tato dohoda by měla platit šest měsíců.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer k této dohodě dodal, že každý signatář od ní může kdykoliv odstoupit, což prý neočekává, a zároveň dodal, že uzavřená dohoda nemá sloužit jako motivace pro příchod imigrantů z Afriky do Evropy (což musí každému rozumně uvažujícímu občanu přijít jako velmi naivní).

Seehofer též uvedl, že nyní bude záležet, kolik imigrantů se zavážou přijmout ostatní státy Evropské unie. On sám řekl, že doufá, že se připojí 12 až 14 dalších států. Tyto otázky se mají prioritně řešit dne 8. října tohoto roku na zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti členských zemí EU. Takže si počkejme, jaké závěry z tohoto zasedání vzejdou.

Středozemní moře vyplavilo zdechlý migrující dobytek | repro: libyaobserver.ly

Hnutí SPD má ve svém programu jako jeden z prioritních bodů boj proti nelegální migraci a zachování národní suverenity naší republiky v zájmu zachování bezpečnosti blaha našich občanů. V žádném případě nechceme v naší zemi žádné imigranty, které se nám stále více v rámci přerozdělovacích kvót snaží přidělit Evropská unie.

Pro tento náš neměnný postoj máme celou řadu argumentů, jako například ten, že drtivá většina z imigrantů jsou vyznavači nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, kteří mohou představovat velkou bezpečnostní hrozbu. Pro hnutí SPD je bezpečnost našich občanů na prvním místě.