V Německu navrhují trestat kritiky EU vězením. Když to nepomůže budou je střílet jako za Hitlera?

BERLÍN | EU se díky svým potentátům a jejich „úspěchům“ dostává do stále větší nelibosti občanů a pod palbu jejich kritiky. Tomu má zabráněno. Informuje server Českého portálu euRABIA.cz s odkazem mj. na focus.de, diesachsen.de či sueddeutsche.de.

nacistická svině opět v čele Německa

„Ne, neradujte se, EU se ani zbla nemíní zrušit ani nijak reformovat. Ve svém duchu to vyřeší orwellovsky,“ napsal autor článku.

Německý parlament obdržel návrh země Sasko na trestnost očerňování EU. Příkrá kritika, očerňování a hanobení EU a jejich symbolů má být napříště trestné.

Německý ministr spravedlnosti Gemkow prohlásil: „Nepřipustíme, aby hodnoty, na nichž je založena EU, jako demokracie, rovnost, lidská důstojnost, byly stále častějšími útoky očerňovány.“

„Bývalým komunistickým zemím tak k harmonizaci s právem EU namnoze postačí oprášit komunistické trestní zákoníky. A začínáme být tam, kde jsme byli…,“ ironizuje autor článku a co když věznění kritiků nepomůže. Budou je pak podle německý tradic střílet jako za vlády Adolfa Hitlera? Nebo prohánět komíny?

Modrý hadr posetý hvězdami v plamenech