Nač potřebují školy seznamy cikánů?

Ministerstvo školství žádá po školách, aby vykázaly počty rómských žáků. Tedy, aby evidovaly rómské žáky. Je zásadní otázka, k čemu je to určeno? První možností je, že budou zvýhodněni nad ostatními. V tom případě jde o rasově motivovanou diskriminaci nerómských žáků.

Tomio Okamura | repro: FB TO

Diskriminaci, která plně odpovídá neomarxistickému pojetí totality založené na zvýhodnění takzvaných utlačovaných menšin. Tím se zdůvodňuje daňové lupičství státu na ostatní populaci, neboť vládnoucí elita dře peníze z pracujících lidí pod záminkou podpory údajně diskriminovaných menšin.

Druhou možností je, že evidence bude zneužita k rasové diskriminaci rómských žáků. V takovém případě jde o první příznak totality podle střihu Hitlerovy třetí říše, která likvidovala menšiny.

Velmi závažná je třetí možnost, že to není k ničemu. Pokud by třetí možnost byla pravda, pak je k zamyšlení, kdo a proč to nařizuje, a to bez ohledu, jestli je to nápad našeho ministerstva školství anebo úředníků EU v Bruselu. Dělat věci k ničemu a bez smyslu je kultura idiotů. Zábava, která mrhá penězi a časem daňových poplatníků, by měla vyústit k rezignaci takových lidí na své funkce.

Uvidíme, k čemu se ministerstvo školství dozná? K neomarxismu, k hitlerismu nebo k idiocii?