Cíl muslimů na Balkáně? Vyvraždit Slovany

Dostala jsem dar – knížku „Islám mezi východem a západem“. Napsal ji Alija Izetbegovič, v letech 1990 – 1996 první prezident Bosny a Hercegoviny. Čtu to pomalu, protože rozdejchat to najednou nelze… Nicméně každý, kdo by měl jakékoliv pochybnosti o úloze muslimů na Balkáně, potažmo v Evropě, by měl knížku alespoň prolistovat. Cíle islámu z ní vyplývají tak jednoznačným způsobem, že jasnější to už být nemůže…

Klára Samková | repro: FB KS

Což mi připomíná: když mi bylo krásných 23 let, zakončila jsem svá studia na Právnické fakultě UK (ano, mluvím o roku 1986) diplomovou prací na téma „Přechod od demokratické k nacistické vládě v Německu 1933“.

Jak jsem to psala, snažila jsem se pochopit, jak bylo možné, že nebezpečí nacismu a Hitlera nikdo neviděl. Dnes už to chápu: jsou to stejné skupiny národa, stejní povznesení intelektuálové, kteří i tehdy odsunuli „Mein Kampf“ stranou s tím, že „Hitler je blázen“ a odmítli to číst…

Přitom stačilo vzít tu knihu do ruky a přečíst ji bez předsudků jako informační zdroj: všechny cíle tam byly naprosto otevřeně přiznány. Totéž Hitlerovy projevy (které nedávno vyšly v češtině – vřele doporučuji). Stačilo je poslechnout a opět bez předsudků zpracovat jejich obsah. Ale ideologický a politický přístup zvítězil: o některých věcech se přece v našich intelektuálních salónech nebudeme bavit!!

S islámem to je naprosto stejné: nic z toho není pravda, protože tzv. intelektuální část národa a politická reprezentace si prostě přeje, aby to nebyla pravda… Jakmile však politické rozhodování zakryje realitu, je výsledek nutně stále stejný: realita se projeví v celé své nahotě…

Proto, jsouc znavena již opakováním komentářů k opakovaným násilným vražedným útokům „psychicky destabilizovaných“ jedinců, znavena rozpadem našeho právního řádu, urputně nahlodávaného tak cizorodým prvkem jako je šaría, nemohu než prosit: prosím – alespoň si to přečtěte… abyste věděli, kam směřujeme a jednou, snad, mohli vystavit účet těm, kteří toto dopouštějí…