ČT vysílá pravdu, jen když obraz zrní

ČT vysílá fake news a dezinformace tak často, že jejich analýza by zaměstnala skupinu analytiků na plný úvazek. Třeba by pomohl Ústav nezávislé žurnalistiky, kterému se minulý tyden vtipně věnoval Luboš Xaver Veselý.

Zbyněk Passer | foto: Ivana Haslingerová ( Fragmenty © 2017)

Nebo Kubíci Janda s Kalenským, kteří tak rádi na fake news a dezinformace upozorňují… Moje meritum je jiné. Mnozí Bakalovi koníci opakovaně straší czexitem tam, kde nehrozí. Nuže, nyní hrozí. Která politická strana nabere chystaná omezení pro české držitele zbrani + myslivce + rybáře jako NO-GO?

Diskriminační a zbytečné směrnici EU lze zabránit stát se součástí českého práva pouze tak, že bude ČR dodatečně udělena výjimka (pokládám ze téměř vyloučené, že EU uhne, nemůže připustit takový precedent malé problémové zemi z „toxické“ V4), alternativou je vystoupení ČR z unie.

Protizbraňová vyhláška jde totiž proti jednomu ze základních občanských práv bezúhonného občana: držet zbraň. Vyhlášky EU jdou salámovou metodou: zmenšit kapacitu zásobníků, zakazat jediné smysluplné a bezpečné strelivo pro řadu zbraní, následně zakázat samonabíjecí a ve finale vsechny zbraně. Takovou cestu nelze připustit, je třeba se bránit hned u snahy narušit velmi dobrou stávající českou zbraňovou legislativu. Střelců je v ČR tolik, že komu se je podaří sjednotit pod svou vlajku, má vysokou šanci si vynutit i i debatu o tak zásadní tématu, jakým Czexit bezesporu je. Pokud EUfilové nevidí demokratický deficit rozhodování EU, zde ho maji na stříbrném podnose.

Na každý pád lze očekávat vlnu občanské neposlušnosti. Žádný soudný politik by neměl zapomínat na následující slova:

„Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojení a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat, včetně jejich vlastní vlády.“ (George Washington)

„Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni a jejich stvořitel je opatřil určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují vlády. Jejich spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká forma vlády zprotiví těmto cílům, mají právo ji změnit nebo zrušit.“ (Thomas Jefferson)