Pokles dovozu přispěl ke zlepšení bilance

PRAHA | Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld. Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku, informuje Český statistický úřad.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„V měsíci srpnu poklesl dovoz i vývoz a kladné saldo je dáno především vyšším poklesem importu. Celkovou bilanci ovlivnil vyšší přebytek bilance motorových vozidel. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl jejich export o 4,6 mld. korun,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1 v národním pojetí2 ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,6 mld. Kč.

Deficit se zmenšil u bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,9 mld. Kč, ropy a zemního plynu o 2,6 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích) a chemických látek a přípravků o 1,2 mld. Kč. Kladné saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení se zvýšilo o 1,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 54,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,7 mld. Kč a dosáhl 44,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 1,0 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč a dovoz o 7,9 % na 269,8 mld. Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den méně než srpen předchozího roku.

V lednu až srpnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 117,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 41,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,5 % a dovoz o 1,8 %.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3 se v srpnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 0,1 % a dovoz o 6,2 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 342,5 mld. Kč a dovoz zboží 310,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %.


Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2) Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné. Od referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.