Kauza OKD. Komise chce stíhat 14 osob. Jsou mezi nimi i Bakala, Sobotka a Urban

PRAHA | Sněmovní vyšetřovací komise rozhodla o tom, že trestnímu oznámení k privatizaci těžební firmy OKD budou čelit i podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček. O závěrech komise promluvili poslanci Lukáš Černohorský, Josef Hájek, Václav Klaus ml. a Lubomír Volný. Informuje Sputnik.

Míla Urban a Slávek Sobotka asi jako dva zloději | repro: youtube.com

Kromě prodeje minoritního státního podílu OKD členové řešili například i snížení základního jmění černouhelné společnosti ve 2. polovině 90. let, čímž stát přišel o možnost kontroly firmy. Dvaceti měsíční šetření se zabývalo i plněním závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčinami úpadku OKD v roce 2016.

„Komise vznikla v roce 2017, bylo to za podpory téměř všech stran zastoupených ve Sněmovně. Vyšetřovací komise měla vytyčeny tři hlavní části (šetření). První byla ztráta – proč došlo ke ztrátě majoritního podílu ve společnosti OKD. Druhou částí byla privatizace minoritního podílu ve společnosti OKD a ta třetí část byly důvody, proč došlo k pádu společnosti OKD,“ uvedl předseda komise Lukáš Černohorský.

Černohorský také oznámil, že vyšetřovací komise vyslechla celkem 49 svědků, sešla se na 20 schůzích, což představuje asi 45 jednacích dnů. Do tohoto času nepočítám případné samostudium tisíců stránek dokumentů, které měla vyšetřovací komise k dispozici, a to včetně jejich získávání. Závěrečnou zprávu komise schválila jednomyslně,“ dodal Černohorský.

„Nejprve komise zkoumala celý počátek, tedy kolem roku 1990, v rámci kterého došlo k přípravě celé privatizace. A zde jsme narazili na to, že podle názoru komise došlo tehdy k pochybení tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, kdy samotná realizace vkládání bytového fondu do společnosti OKD neměla tehdy oporu v tehdy platných zákonech. To znamená, že pokud tento právní názor je správný, tak do této chvíle je bytový fond stále v majetku státu i přesto, že tomu zápis v katastru nemovitostí do této chvíle neodpovídá. Vyšetřovací komise navázala kontakt s Ministerstvem financí a s ÚZSVM, do této chvíle jsme od nich nedostali argumentačně uspokojivou odpověď, proč ČR nepodá určovací žalobu, u které by soud mohl jednoznačně určit, zdali je stát či není stát majitelem těchto bytů,“ uvedl dále Černohorský.

Předseda komise dále uvedl, že se vyšetřovací komise zabývala také samotnou ztrátou majoritního podílu. „V této oblasti jsme prověřovali jednotlivé kroky všech zainteresovaných osob a v tomto případě došla vyšetřovací komise k tomu, že podá trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku, v tomto případě to bude tedy konkrétně na Vladimíra Dlouhého, který byl tehdy ministrem průmyslu a obchodu, Jiřího Skalického, který byl tehdy ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, Pavla Šandu, což byl šéf sekce majetkových účastí ve Fondu národního majetku, Romana Češku, předsedu Fondu národního majetku, a Jaroslava Jurečku, který byl náměstkem ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, který ve výsledku to schválení pro snížení základního jmění na úkor státu podepsal,“ oznámil Černohorský.

Reklama: