Stát či neziskové organizace by neměly poučovat děti v jeslích o genderových stereotypech

OLOMOUC | Poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková poskytla portálu Parlamentní listy obsáhlý rozhovor, v němž se vyjádřila například ke sněmu hnutí, k dění za posledních 14 dnů či ke genderismu, informuje větová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Zuzana Majerová-Zahradníková a Václav Klaus mladší | foto: FB VKML

V samotném úvodu rozhovoru přišla řeč na to, že projev místopředsedkyně na sněmu Trikolóry sklidil velký ohlas. Majerová Zahradníková uvedla, že ji potěšilo, ale dodala, že „všechny projevy měly na sněmu vysokou úroveň“. Stejně tak přiznala, že se sněm hnutí opravdu podařil.

„Po organizační stránce se podařilo vše zvládnout bezchybně a dík patří mnoha lidem, kteří dobrovolně pomáhali od začátku do konce. Pozvání přijali vzácní hosté z tuzemska i zahraničí, v sálu jsme promítali povedené spoty i zdravici Nigela Farage. A co je neméně důležité – po celý den vládla opravdu skvělá atmosféra,“ uvedla.

Daný sněm se konal v Brně dne 28. září. Na něm byl Václav Klaus mladší zvolen za předsedu a Zuzana Majerová Zahradníková se stala místopředsedkyní hnutí. Na akci vystoupil s projevem i bývalý prezident Václav Klaus. Před zahájením sněmu Trikolóra prošla s mažoretkami a živou hudbou Brnem.

Politička se vyjádřila i k tomu, jaké hodnoty chce nově vzniklé hnutí Václava Klause mladšího bránit. Dle jejích slov jde o ty nejzákladnější hodnoty, které nás provází už stovky let a dříve o nich nebylo potřeba hovořit. Dnes je však dle poslankyně situace jiná.

„Hájit rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti. Hájit tradice a historický odkaz našich předků. Chceme, aby se v naší zemi žilo co možná nejlépe. Tato země je naše a máme mít právo rozhodnout, kdo tu bude žít s námi. Nemyslíme si, že by měl stát či neziskové organizace poučovat děti v jeslích o genderových stereotypech. Ve zkratce, jsme pro přirozený řád světa, který přes všechny jeho nedokonalosti funguje,“ vysvětlila úmysly hnutí.

​Poté dodala, že právě „základní hodnoty, na kterých stojí naše společnost tisíce let, nepotřebují žádné revoluční změny“. Snahu ničit vše tradiční tak považuje za barbarství a projev neúcty k odkazu našich předků, nikoli za pokrok.

Mimo jiné Majerová Zahradníková v rozhovoru vysvětlila, co si potenciální voliči mohou představit pod výzvou Trikolóry „Braňme normální svět“. Vše se pokusila demonstrovat na příkladu manželství.

„Nemáme nic proti odlišné sexuální orientaci, ale už samotné slovo manželství snad vypovídá o tom, pro koho je určené. To nemá absolutně nic společného s tolerancí či netolerancí. Rodinu tvoří maminka a tatínek, ne rodič 1 a 2. Ve školách se má učit myslet, ne co si myslet. Stát má lidem sloužit, a ne je vychovávat,“ tvrdí. Dodala, že i tohle se Trikolóra snaží lidem v rámci setkávání s občany vysvětlit.