Poslední rozloučení s Karlem Gottem

Řada z Vás se mne ptá, zda se zúčastním posledního rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, proto všem odpovím touto cestou. Na pohřby nechodím, nicméně památku Karla Gotta uctím vzpomínkou. Odešel významný umělec, který za sebou zanechal velký odkaz a ovlivnil několik generací lidí.

Ivo Valenta

Jak jsem zde již uvedl, jsem rád, že jsem měl možnost se s ním několikrát osobně setkat. Nemyslím si však, že je vhodné, aby se jeho prostřednictvím kdokoliv politicky či jinak zviditelňoval. Především se totiž podle mne jedná o záležitost jeho rodiny a nejbližších přátel.

Odchod takové osobnosti je bezesporu velmi silné mediální téma a občas se nemohu ubránit dojmu, že některé články, např. popisující detaily jeho dřívějšího milostného života, nejsou tvořeny příliš citlivě.

Myslím si, že média by měla v těchto dnech brát daleko větší ohledy na manželku a děti Karla Gotta.