Znečištěná voda z Drnového potoka postupuje Úhlavou do Berounky

PRAHA | Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy pečlivě monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky, která pravděpodobně unikla v nočních hodinách ze 7. na 8. října 2019 z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy.

Ilustrační foto

Jednalo se o prostředky na impregnaci dřeva. Voda postupuje dále do Berounky a o nastalé situaci byly informovány vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností na území Plzeňského i Středočeského kraje.

Povodí Vltavy již v průběhu soboty navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě, a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října byl v nočních hodinách ze stejných důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky. I přesto, že došlo k naředění, se ale dá očekávat negativní vliv na ekosystém řeky a může docházet i k úhynu ryb.

Z preventivních důvodů se proto nedoporučuje obyvatelům konzumace ryb ulovených v Berounce, zalévání zahrádek touto vodou, napájení dobytka ani koupání. Zásobování obyvatel pitnou vodou pro obyvatele není ohroženo a obyvatelé se nemusí obávat ani kontaminace vody ve vodovodních řadech. Středočeský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.