Demokracie, nástroj svobody, či podrobení?

Která většina je oprávněna demokraticky rozhodovat a co vše může být demokraticky rozhodnuto? Se zděšením jsem si přečetl příspěvek pana generála Kostelky z přednášky studentům Diplomatické akademie:

Vítězslav Pojezný | repro: FB autora

„V Evropě, která se chlubí demokratickými zásadami a principy, může snadno dojít k faktu, že nově vzniklá uskupení, z nichž některá budou prosazovat zavedení muslimských zákonů, budou volena a dostanou se do zákonodárných orgánů země. Postupně, a ostatně někteří muslimští duchovní o tom veřejně hovoří, skutečně může dojít k „muslimizaci“ původně křesťanské země.“ Pak jsem ale byl trochu šokován prohlášením tohoto studenta, že „pokud se to stane demokratickou cestou-pak je vše v pořádku“.

Naše mladá generace je vychovávána k absolutně slepému následování principů demokracie, humanity a to vše zabaleno do tzv Evropských hodnot, což vyvolává mnoho otázek o možnostech zneužití demokracie.

Pokud se skupina občanů rozhodne pro demokratické principy společenského rozhodování, je to jistě v pořádku a autonomní rozhodnutí této skupiny občanů (státu). Přijde-li ale do této původní skupiny jiná skupina, která má jiné hodnoty a tuto původní skupinu přečíslí, je skutečně následné rozhodování ještě demokracie, nebo dochází ovládnutím demokratických principů k porobení původního obyvatelstva a demokracie se tímto transformuje z nástroje svobody, v nástroj útlaku?

Demokracie má nově objevené slabé místo a tím jsou hodnoty. Hodnoty obyvatel, které demokracii sdílí.

Co vše je možné demokraticky prosazovat?

Opravdu je možné a přípustné, aby demokracie byla použita k zavedení náboženských směrů a zákonů?

Pokud většina demokraticky rozhodne, že od zítřka bude každá žena chodit zahalená a každý občan přijme určité náboženství, tak je to opravdu svoboda?

Může být demokracie použita k vyhlazení původního obyvatelstva, které si demokracii zavedlo jako nástroj svobody?

Je-li možné, aby student Diplomatické akademie byl přesvědčen, že „muslimizace“ naší země je v pořádku, pokud se tak stane demokraticky, je nutné si pokládat otázky „Co vše může být demokraticky rozhodováno?“.

Pokud víme, že slabým místem demokracie jsou hodnoty původního obyvatelstva, nemělo by být důležité tyto hodnoty bránit a nepředávat otěže demokracie skupinám s jiným vyznáváním hodnot?