Ke českotelevizní Petr Dvořák zločinec?

Generální ředitel České televize Dvořák a jeho žena vlastní společnost, jejíž obchodní činnost je propagována ve vysílání České televize, a to navíc zdarma. Dle kodexu ČT, článku 22.1 jde o hrubý střet zájmů.

Zbyněk Passer | foto: Ivana Haslingerová ( Fragmenty © 2017)

Taková situace zřejmě v rozporu i se zákonem o střetu zájmů, který však asi pro ředitele České televize neplatí. Připomínám, že kodex České televize schvaluje Poslanecká sněmovna a pro všechny zaměstnance televize je jeho dodržování závazné.

Na semináři zazněly informace o podezřelých zakázkách České televize, kdy firmy, které je vyhrály, nejenže nesplnily kvalifikační předpoklady uchazeče, ale neplnily ani své základní obecné zákonné povinnosti a byly personálně provázány s dalšími subjekty, které se na zakázce podílely. Jedna kolegyně, která se v problematice orientuje lépe než já, doslova řekla, že to vše „smrdí malou domů“.

Zazněly také informace o rozdávání zakázek v hodnotě desítek milionů zcela bez výběrových řízení, o účelovém rozdělování zakázek, o účelovém slučování nesouvisejících plnění, to vše s cílem vyhnout se veřejné soutěži.

Hovořilo se také o navyšování ceny u již vysoutěžených zakázek a dalších závažných věcech. Bylo toho opravdu hodně a musím se ještě pořádně podívat na poznámky, které jsem si dělal. Myslím, že by bylo dobré celý seminář zveřejnit. Nevím ale, jestli se pořizoval záznam.

Střet zájmů pana generální ředitele se dá ověřit nahlédnutím do obchodního rejstříku a do archivu vysílání České televize, což trvá zhruba jednu minutu. Že to Rada České televize nebyla schopná zjistit od října roku 2011, tedy od okamžiku, kdy pan Dvořák nastoupil do funkce generálního ředitele České televize, se asi ani nedá nazvat chybou. Je to neuvěřitelné selhání. Totéž ale platí o Volebním výboru Poslanecké sněmovny a tím pádem vlastně i o celé Sněmovně. Jediné, co lze uvést na naši omluvu, je snad jen to, že jde o něco naprosto neskutečného a zřejmě nikdo z poslanců, včetně mě, neměl takovou fantazii, aby ho napadlo, že je něco podobného vůbec možné.

Rada České televize ovšem, na rozdíl od Sněmovny, nemá jinou povinnost, než kontrolu České televize, takže jí to uniknout nemělo. Rozhodně ne osm let. Situaci ohledně problematických výběrových řízení, celkového fungování ekonomiky České televize a plnění zákonných povinností Rady České televize by, kromě Sněmovny, asi měly řešit i orgány, které to mají v popisu práce.

Těším se, jak o tomhle střetu zájmů natočí repku Marek Wollner v Reportérech ČT. Jistě ji pustí krátce před hlasováním Sněmovny, jak je jeho dobrým zvykem.