Problém s Turky a pokrytectví EU

Demokratický systém a humanismus v Turecku? Jsme opravdu pokrytci? Pojďme si nalít čistého vína. Pražský pirátský primátor Hřib v čele Rady hlavního města navrhl vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Členové Rady si prý nepřejí, aby Praha dávala prostřednictvím smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy čínského Pekingu a Prahou najevo podporu čínského autoritářského režimu.

Jana Levová | foto: FB autorky

A podívejme se na další příklad. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se distancovala od spolupráce s Kellnerem, jehož podnikatelské aktivity jsou prý úzce spjaté s Čínou. Tak došlo k ukončení spolupráce pražské univerzity a společností Home Credit. Podle představitelů fakulty má prý společnost blízko k čínské komunistické straně.

A teď konečně k našemu europokrytectví. V EU funguje program Erasmus a Erasmus+, což je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů. Název Erasmus je odvozen od příjmení holandského humanisty Erasma Rotterdamského. V rámci tohoto programu, partnerských smluv na celouniverzitní úrovni nebo fakultních smluv úzce spolupracují naše české univerzity s těmi tureckými. Jako příklad spolupráce uvedu již zmíněnou Karlovu univerzitu s tureckou Ankara University (meziuniverzitní dohoda), Masarykovu univerzitu, která má uzavřené smlouvy s několika tureckými univerzitami nebo Jihočeskou univerzitu.

No a vadí našim akademikům a vedení těchto univerzit soustavné porušování lidských práv ze strany tureckého prezidenta Erdogana? Jak to že našim univerzitám a EU v rámci projektu Erasmus nevadí nedemokratický systém v Turecku? Vždyť tam se prakticky rozprášila opozice, pozavírali duchovní a novináře. Jak to že nebyly ukončeny smlouvy o spolupráci s tureckými univerzitami pro soustavné a masivní porušování lidských práv ze strany režimu Erdogana, jako to nyní udělala Karlova univerzita nebo Rada hlavního města Prahy v čele s Pirátem Hřibem? Co má Turecko a jeho režim společného s programem Erasmus, potažmo humanismem? Dalším důkazem jsou turecké vojenské aktivity a invaze do Sýrie v uplynulém týdnu.

Budu trvat na otevření této otázky. Budu chtít stanovisko vedení našich univerzit, protože si myslím, že spojovat jména našich univerzit s těmi tureckými by vedlo k morálnímu úpadku našeho vysokého školství.

Reklama: