Cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran v Děčíně

DĚČÍN | V sobotu 19. října 2019 se uskutečnila v Děčíně částečná cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ), informuje státní podnik Povodí Labe.

Labe v Děčíně | repro: ČRo

Cvičnou stavbu MPPZ nařizuje platný Provozní řád vodního díla „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ (dále jen PPO Děčín). Předmětem cvičné stavby byl úsek č. 32 – PS 2.01.1 – U tělesa ČD podél ulice 2. polské armády.

Jedná se o jeden z konstrukčně náročnějších úseků v rámci PPO Děčín. Mobilní hrazení je od 2 m do 2,4 m vysoké. Délka úseku je cca 77 m. Součástí tohoto úseku jsou vzhledem k výšce mobilního hrazení slupice se záporami. Z hlediska dopravy nebyla nutná dopravní opatření.

Akce byla realizována v souladu s trojstrannou smlouvou o součinnosti, uzavřené mezi Povodím Labe, státní podnik, Městem Děčín a Technickými službami Děčín.

Vyskladnění a doprava na místo stavby byly provedeny Technickými službami Děčín dle pokynů a na náklady státního podniku Povodí Labe. Instalaci mobilního hrazení provedly místní jednotky dobrovolných hasičů na pokyn Města Děčín.