Revitalizace ramene Jordán u Týniště nad Orlicí

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | Státní podnik Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Jordán na Orlici u Týniště nad Orlicí. V rámci akce dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice, čímž se prodlouží délka toku o 0,4 km. Revitalizace bude mít z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území a vodní režim krajiny.

Ilustrace

Odstavené rameno Jordán vzniklo po vytvoření umělého průpichu Orlice na konci 80. let 20. století. Odstavené rameno je ve spodní výtokové části volně napojené na koryto Orlice.

V horní vtokové části je napojeno pouze potrubím, což způsobuje nedostatečný průtok v odstaveném ramenu, jeho postupné zarůstání a zhoršenou kvalitu vody v rameni. V rámci revitalizace dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice a jeho vyčištění od nánosů. Stávající koryto průpichu bude zcela zaslepeno, z větší části zavezeno a plocha bude rekultivována.

Revitalizaci provede firma Lesostavby Frýdek – Místek a. s., cena dle smlouvy je 17,8 mil. Kč. Práce mohou být v souladu s podmínkami stanovenými orgánem ochrany přírody prováděny pouze v zimním období. Akce bude zahájena v říjnu 2019 a práce budou probíhat maximálně do konce února 2020. Následně dojde k přerušení prací a pokračovat se bude od září 2020 do konce února 2021. Ukončení stavby dle smlouvy o dílo je září 2021.