Peníze určené malým firmám „schlamstly“ i velké korporace

Tohle je opravdu trestuhodné. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu šly dotace v uplynulých letech, určené malým a středním podnikům, také velkým nadnárodním korporacím. Při podpoře projektů se ani tak neřešil jejich přínos. Prioritou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu prý bylo vyčerpat prostředky EU stůj co stůj.

Ivo Valenta | foto: facebook Iva Valenty

Peníze, rozdělované v rámci operačních programů, však měly směřovat v první řadě k malým a středním podnikům, s cílem zajistit těmto českým firmám lepší pozici na trhu. Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo EU.

Díky dotacím tak tyto korporace uspořily velké náklady. Přestože ministerstvo údajně přijalo opatření k nápravě, i tento případ je důkazem toho, že malé firmy jsou u nás namísto toho, aby byly podporovány, brány na hůl.