Zelená sociální demokracie?

Ministerstvo zemědělství vedené sociálně demokratickým nominantem Tomanem, potažmo Lesy ČR přichystali na sobotu o uplynulém víkendu největší zalesňovací akci v historii.

Vejce pro Paroubka | reproforo: youtube.com

Lesníci připravili k osázení celkem 12 lokalit po celé České republice. Přitom byly připraveny desetitisíce sazenic, kterých se ujaly tisíce dobrovolníků. Podle informací organizátorů tak bylo vysazeno 10 tisíc sazenic, přitom šlo o celou paletu dřevin, které budou použity k obnově lesa tak, aby se změnila jeho druhová struktura.

Byly připraveny a díky dobrovolníkům byly zasazeny více než dvě desítky nejrůznějších dřevin, listnáčů ale taky vybraných jehličnatých stromů, především jedlí a borovic. Více než 80% nově vysazených stromků tvoří listnáče. Akce se zúčastnilo kromě tisíců dobrovolníků také několik zajímavých celebrit, například Jiří Bartoška, Dagmar Pecková, ale také třeba Eva Samková, či Kateřina Neumannová.

Na televizních záběrech bylo vidět také ministra zemědělství Tomana. Věřím, že při příští podobné zalesňovací akci na jaře už budou vidět i jiní představitelé sociální demokracie, protože obnova lesů je ohromné téma nejen u nás, kdy „díky“ kůrovcové kalamitě je nutné vytěžit významnou část dřevní hmoty z lesů. Přitom ČR se může pochlubit jedním z nejvyšších podílů lesů z celého území státu mezi evropskými zeměmi. Zalesňování je přitom celosvětový problém a v řadě zemí světa probíhají podobné akce.

Nedávno se lidé složili na sta tisíce sazenic nových stromů v Dánsku, které později také vysadili. Nedávno v Etiopii v jednom dni vysadili tamní občané neuvěřitelných 300 milionů sazenic nových stromů. Tento „světový rekord“ byl překonán Indy, kteří v jednom dni vysadili dokonce 500 milionů nových stromů. Prostě obnova lesa je velké celosvětové a české téma, kterého by se politici měli ujmout a být příkladem širší veřejnosti při výsadbových akcích.

Ministerstvo zemědělství gesci sociální demokracie v současné době připravuje projednání ve sněmovně dvě právní normy, které budou rovněž vzbuzovat velký zájem veřejnosti. Jednak je to veterinární zákon, ale zejména také zákon na ochranu zvířat. Na jedné straně tento zákon má ambici zabránit excesům různých nekvalifikovaných či hamižných chovatelů, kteří „produkují“ zvířata naprosto nešetrným a bezohledným způsobem, aniž by respektovali jakákoliv pravidla a etické normy. Tento zákon přivítají jistě sta tisíce českých občanů.