Dávky hmotné nouze se vyplácejí také lidem štítícím se práce

Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, SPD nepodpoří státní rozpočet, který dále zadlužuje příští generace. Přestože uvedený návrh rozpočtu počítá oproti letošnímu roku s vyššími daňovými příjmy o astronomických 113 miliard korun, není vláda schopna ušetřit ani korunu a počítá s deficitem ve výši 40 miliard korun, to navíc v době poměrně značného hospodářského růstu.

Jan Hrnčíř

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nehospodaří s péčí řádného hospodáře. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný, anebo přebytkový. Považuji za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. (Zvýšeným hlasem.) Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblasti neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády.

Návrh sice počítá s rušením počtu tabulkových míst státních zaměstnanců, ale pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Vláda také počítá s náborem téměř 6 tisíc nových státních zaměstnanců. Zhruba polovina z nich má zaplnit místa takzvaných asistentů pedagoga kvůli nesmyslné inkluzi ve školství. Těchto asistentů si už inkluze doposud vyžádala 21 tisíc. Náklady na inkluzivní vzdělávání tak raketově rostou na úkor likvidace daleko efektivnějšího speciálního školství. A tyto peníze také chybí na platy učitelů.

Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců téměř o 50 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 35 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně 9 nových státních úřadů a institucí. Hnutí SPD trvá na… (Poslanec Čižinský mimo mikrofon: Kdybyste tak nekřičel…) Děkuji. Budu tišší. Já se omlouvám. Dobře, půjdu dál. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem štítícím se práce. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Na neadresné sociální dávky je každoročně vynakládáno více než 150 miliard korun ze státního rozpočtu a dávku v hmotné nouzi dostane dnes v podstatě každý, kdo si o ni řekne.

Podle posledních analýz se počet chudinských domů, ulic a čtvrtí za posledních deset let zdvojnásobil. Zvedl se i počet takzvaně sociálně vyloučených lokalit. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí. Místo 80 tisíc jich je nyní více než 115 tisíc. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila a stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu.

Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM a také minulá vláda, navíc s účastí KDU-ČSL, nenabídla žádné řešení. Hnutí SPD prosazuje zásadní adresnost výplat sociálních dávek tak, aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí.

Česká republika se podle ekonomů stává jednou z nejdražších zemí Evropy pro své obyvatele. Za české platy si koupíme mnohem méně věcí než lidé v okolních státech na západ od nás. Máme mnohem dražší například byty, elektřinu, vodu nebo jídlo. Odborníci navíc očekávají, že situace se bude dále zhoršovat. Ceny jídla, bydlení a třeba elektřiny patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo, třetinové.

Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu, která je aktuálně cca 34 tisíc korun hrubého, ani nedosáhne. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz. Aktuálně chybí jenom v Praze přes 20 tisíc bytů. Drahé je i nájemní bydlení, které stále méně dostupné zejména mladým.

Přispívá k tomu i měnová politika České národní banky, která navíc zvyšuje úrokové sazby, které se dále promítají do zdražení hypotečních úvěrů. Vše je důsledkem špatné hospodářské politiky dosavadních pro-bruselských vlád, včetně současné vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Dlouhodobě upozorňujeme na příliš velké marže nadnárodních koncernů, které navíc odvádějí své zisky a dividendy do svých mateřských zemí. Nadnárodní koncerny šetří na mzdách a náš stát pak často lidem doplácí základní životní úroveň pomocí sociálních dávek. Je to koloniální systém, vykořisťující naši zem. Děkuji za pozornost.


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2019 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Reklama: