Nebuďme zbytku republiky za blbce

Nic na světě, ani krajské volby za rok, nestojí za roztržku mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem.

Michal Hašek

Doporučuji z vlastní hejtmanské zkušenosti mému nástupci i paní primátorce zasednout k jednomu stolu, s chladnými hlavami probrat aktuální nekomunikaci o velkých projektech a připravit společné jednání vedení kraje a vedení města ve formátu obou rad.

Zároveň připravit nové memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a města Brna, kde budou jasně popsány společné priority, projekty, dělba práce a odpovědnosti a také způsoby komunikace mezi samosprávami kraje a města. Nebuďme zbytku republiky za blbce.