Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina

Na začátku tohoto týdne se konal ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě 8. Monitorovací výbor programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, kde byly projednávány další přeshraniční projekty předložené v tomto programu.

Zátiší státních vlajek Česka a Rakouska przněno modrým hadrem úchylů

Celkem bylo schváleno 11 projektů, z toho u šesti z nich bude do realizace zapojena organizace z Kraje Vysočina.

„Můžeme se těšit na projekty v oblasti podpory a ochrany přírodního dědictví, konkrétně mokřadů a rašelinišť, další projekty se dotýkají například tématu cirkulární ekonomiky, spolupráce výzkumných institucí, nebo spolupráce a síťování vysokých, středních i základních škol,“ uvedl na místě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Mezi úspěšnými žadateli z kraje, kteří se budou v následujících letech podílet na přeshraničních aktivitách se svými rakouskými partnery, jsou například vědeckovýzkumná instituce Centrum excelence Telč, krajské organizace Vysočina Education a Vysočina Tourism, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, město Telč, mikroregion Telčsko, nebo Energetická agentura Vysočiny a Svazek obcí pro komunální služby Třebíč.

Další výzva programu pro podávání projektových žádostí končí 3. dubna 2020. Projektové záměry je potřeba v dostatečném předstihu konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu naleznete ZDE.

Reklama: