V Lovosicích proběhne Cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran

LOVOSICE | Ve dnech 31.10. až 3.11. 2019 bude probíhat na území města Lovosice a obce Píšťany cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ), informuje Povodí Labe.

Labe v Lovosicích | repro: ČT

Dne 31.10. až 1.11. 2019 budou od cca 8 do 16 hodin probíhat montáže MPPZ a ve dnech 2. 11. až 3. 11. 2019 budou probíhat postupně demontáže, očištění a zpětné uskladnění MPPZ. V těchto dnech může dojít k omezení vjezdu nebo vstupu do prostor a pozemků za a před povodňovými stěnami. V úsecích které brání provozu nebo vjezdu do místních subjektů, budou stěny po montáži neprodleně demontovány. Cvičná stavba bude prováděna na základě nově uzavřené příkazní smlouvy společností INSKY, s.r.o. Ústí nad Labem na náklady státního podniku Povodí Labe. Náklady na cvičnou stavbu jsou 4,349 mil. Kč.

Stručný popis vodního díla „Labe, Lovosicko (Píšťany, Lovosice) – protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – stavební část“:

Podzemní a nadzemní část PPO Lovosice je rozdělena na celkem 43 úseků. Celková délka linie protipovodňových opatření je cca 5,3 km. Rozloha území, chráněného do úrovně hladiny Q100 na Labi, činí 2,156 km2. Celková délka mobilních stěn je 417 m o výšce od 0,7 až 6 m, celková délka pevných stěn 2376 m, celková délka zemních hrází 1240 m, celková délka kombinovaných hrází (zemní hráz + pevná stěna) je 1240 m a délka hráze ochrany stožáru VN je 45 m.

Podzemní a nadzemní část PPO Píšťany je rozdělena na celkem 4 úseky. Celková délka linie protipovodňových opatření je 1115 m. PPO Píšťany je tvořeno sypanými hrázemi o výšce od 0,5 až 5,9 m. Další součástí jsou MPPZ délky 396 m o výšce od 0,7 až 2,75 m. Obec Píšťany je chráněna do úrovně hladiny Q20.