​Průjezd Loktem bude pro cyklisty bezpečnější

LOKET | Karlovarský kraj chce vystavět chybějící část Cyklostezky Ohře v Nádražní ulici v Lokti. V současné době totiž vede zhruba 500 metrový úsek páteřní cyklostezky po hlavní a vysoce frekventované komunikaci. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila realizaci záměru výstavby.

Hrad Loket | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipeida.org | autor: Pakos | licence: CC BY-SA 4.0

„Chceme, aby nový kus cyklostezky, který nyní vede po frekventované a nebezpečné silnici, vedl podél nádraží a kolejí a potom se napojil podél řeky na stávající cyklostezku,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Hurajčík s tím, že Karlovarský kraj vyčlenil na zpracování potřebné dokumentace ze svého rozpočtu částku ve výši 250 tisíc korun.

V současnosti probíhají jednání s vlastníky pozemků i městem Loket, které si již nechalo zpracovat návrh pro umístění nového úseku cyklostezky i detailní soupis parcel včetně grafického znázornění. Karlovarský kraj by chtěl na samotnou výstavbu chybějící části Cyklostezky Ohře získat prostředky z fondů Evropské unie