Vlaky dojedou z centra Loun do Lovosic za hodinu

LOUNY- LOVOSICE | Zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h přinesla revitalizace tratě z Loun do Lovosic, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jejím výsledkem je kromě zkrácení jízdních dob vlaků také zlepšení komfortu pro cestující v rekonstruovaných stanicích a zastávkách a současně i zvýšení bezpečnosti provozu. Stavba začala v dubnu loňského roku, její celkové náklady přesáhly 1,2 miliardy korun.

Nádraží v Lovosicích | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Palickap | licence: CC BY-SA 4.0

Jedním z cílů projektu bylo odstranění propadů rychlosti na železničních přejezdech a zvýšení traťové rychlosti, v úseku mezi Radonicemi nad Ohří a Libochovicemi mohou vlaky nově jezdit až 100 km/h. Vyšší bezpečnost provozu zajistila instalace elektronického traťového a staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a také zabezpečení 26 železničních přejezdů, u kterých došlo k instalaci nových silničních přejezdových konstrukcí. Celou trať nyní dálkově řídí dispečeři ze stanice Lovosice.

Úpravy se provedly i na jednotlivých nádražích. Stanice Koštice nad Ohří, kde docházelo ke křižování, se změnila na zastávku, nově se vlaky křižují ve výhybně Radonice nad Ohří. Rekonstrukcí prošly stanice v Čížkovicích, Chotěšově pod Hazmburkem a Libochovicích a dále zastávky Pátek, Křesín, Dubany a Libochovice město. V nich se vybudovala nová, bezbariérová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Vybaveny byly novými přístřešky, osvětlením, staničním rozhlasem a informačním systémem, který mohou využívat i nevidomí.

V souvislosti s rozhodnutím Ústeckého kraje o obnovení pravidelného provozu vlaků mezi Mostem a Lovosicemi došlo k několika dodatečným úpravám projektu. Na jejich základě provedla SŽDC opravné práce v úseku Sulejovice – Lovosice, díky kterým zde bylo možné zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h. Jejich součástí byly i bezbariérové úpravy na zastávce Sulejovice. Nové ostrovní nástupiště v Čížkovicích bylo navíc doplněno vnějším nástupištěm u 3. koleje, přístupovým chodníkem pro cestující a informačním systémem na železničním přejezdu, který směřuje cestující před příchodem do stanice na pravou nebo levou stranu tak, aby následně nemuseli vracet nebo nepřecházeli koleje v místech, která k tomu nejsou určena.

Dokončení stavby přinese už od letošního prosince výrazné zkrácení jízdních dob osobních vlaků mezi stanicemi Louny a Lovosicemi a opačně. Ty zvládnou celou trasu zpravidla za 52, resp. 53 minut. Díky zavedení nového dopravního konceptu na trati 114 se cestující dostanou za hodinu z centra Loun (stanice Louny město) až do Lovosic. Plný efekt revitalizace se projeví od prosince příštího roku, kdy budou na této trati poprvé v historii zavedeny rychlíky ze Žatce do Ústí nad Labem.

Celkové investiční náklady akce s názvem Revitalizace tratě Louny – Lovosice činí 1 231 185 702 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 974 365 453 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla Společnost Louny – Lovosice tvořená firmami STRABAG Rail (správce společnosti), AŽD Praha a Swietelsky Rail CZ.

Na příští rok je na zmíněné trati naplánována rekonstrukce dvou ocelových příhradových mostů přes řeku Ohři a přilehlé inundační území, které se nacházejí nedaleko stanice Koštice nad Ohří. Její předpokládané náklady dosahují 175 milionů korun.