Kardiologové v Brně poprvé implantovali bezelektrodový stimulátor

BRNO | Kardiologové Fakultní nemocnice Brno poprvé implantovali bezelektrodový stimulátor. Operační výkon se uskutečnil na konci října, kdy dvěma pacientkám byl tento stimulátor implantován přes stehenní žílu do pravé srdeční komory.

Fakultní nemocnice Brno | reprofoto: GM

Výkon prováděl MUDr. Milan Sepši, Ph.D., spolu s doc. MUDr. Lubomírem Křivanem, Ph.D., z Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU a týmem Arytmo za odborné pomoci prof. MUDr. Petra Neužila, CSc. (primáře Kardiologického odd. Nemocnice na Homolce) světového lídra v oblasti vývoje bezelektrodových stimulátorů.

Jde v současné době o nejmenší dostupné přístroje (zn. Medtronic Micra – 1,75 gramu, velikost 25,9 mm x 6,7 mm), které se zavádějí přímo do pravé srdeční komory přes stehenní žílu. Jedná se o unikátní kardiostimulátor, který je určený zejména pacientům s vysokým rizikem infekční endokarditidy (např. po již proběhlém zánětu konvenčního kardiostimulátoru), dále pacientům s omezeným žilním přístupem (hemodialyzovaní pacienti nebo pacienti s onkologickým onemocněním se zavedeným portem apod.).

Možnost implantace bezelektrodového stimulátorů ve FN Brno ocení zejména tyto specifické skupiny pacientů, které musely být donedávna referovány na jiné pracoviště. Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU tak pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D, FESC, FSCAI opět zvyšuje standard péče o své pacienty.