Sociální inženýrství je k ničemu

Hned na začátku jsem říkal, že jsou slevy na jízdné nesmyslné. Podobné populistické „vynálezy“ dnešní vlády pozitivní efekt nepřinášejí. Vždy se najdou takoví, kteří je obejdou a zneužijí ve svůj prospěch, a to v řadě oblastí.

Ivo Valenta

Trhu má být ponechán volný průběh. Socialistický inženýring plodí jen nesmysly. Chápu samozřejmě, že jde o populistický záměr ANO vlády zalíbit se voličům, nicméně v současné době, kdy stát hospodaří s výrazným schodkem rozpočtu, si nemyslím, že je vhodné investovat více než 5 a půl miliardy ročně právě tímto způsobem.

Kromě toho bylo přece zřejmé, že se i v tomto případě najdou velice rychle ti, kteří se budou snažit na systému vydělat. A tak někteří dopravci jednoduše několikanásobně navýšili původní ceny, aby senioři i studenti ve finále po slevě zaplatili de facto plnou cenu jízdného a oni sami navíc inkasovali od ministerstva neadekvátně vysoké částky na doplacení do plné ceny předraženého jízdného.

Stát teď narychlo nastavuje limity, které tomu učiní přítrž. Vím, že každá sleva je líbivým gestem, ale skutečně jsem přesvědčen o tom, že naše země potřebuje investovat miliardy do zcela jiných oblastí a projektů, a to ať už v oblasti dopravy či jinde.

Reklama: