Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou — Žitava

LIBEREC | Signatáři tohoto společného prohlášení považují kvalitní železniční dopravní spojení za jednu z klíčových podmínek rozvoje úspěšné přeshraniční spolupráce v česko–německo– polském Trojzemí. Železniční trať Liberec — Hrádek nad Nisou — Žitava je základním prvkem ekologického dopravního spojení na území Euroregionu Nisa a nástrojem posilování soudržnosti a vzájemné komunikace obyvatel v širším příhraničním regionu.

Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou — Žitava

Třicetileté výročí změny politických poměrů v Polsku, Německu i v České republice nám v letošním roce připomínají i dlouhá a zatím bohužel neúspěšná jednání o zlepšení stavu železnice mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Úsek železnice na polském území, který je dlouhý jen 2,7 km, se nachází v tak špatném stavu, že vlaky jím mohou projíždět rychlostí maximálně 40 km/h. Proto není možné nabízet ani žádané návaznosti v přestupních uzlech Liberec a Žitava zároveň.

Přestože se jedná o jedno z nejúspěšnějších spojení, kde přes hranice denně projede cca 850 cestujících a jejich počet rok od roku neustále roste, nebylo do oprav této železniční trati desítky let významně investováno. Práce trojstranné ministerské pracovní skupiny, která se zabývá novými podmínkami provozu na trati č. 346 mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, dosud nepřinesla žádné zlepšení stavu železniční trati v příhraniční oblasti. Takový výsledek je, 15 let po vstupu do Evropské unie, pro místní obyvatele zklamáním.

My, jako volení zástupci měst a regionů v příhraničních oblastech všech tří států, České republiky, Spolkové republiky Německa a Polské republiky, prohlašujeme, že máme zájem dále zlepšit existující železniční spojení, které české a německé regiony financují.

Naším společným cílem je oprava a zrychlení provozu na uvedené železniční trati tak, aby bylo možné dosáhnout potřebných návazností zároveň v Liberci a v Žitavě a současně obsloužit všechny potřebné zastávky a stanice. Pro zlepšení obsluhy polského území vidíme jako přínosné vybudovat novou zastávku v obci Porajów. Vyzýváme proto všechny kompetentní představitele státní správy k urychlení jednání vedoucích k rekonstrukci této železniční trati.