Odmítáme nesmyslnou a velice nebezpečnou genderovou ideologii

V poslední době jsme čím dál tím více zahlcováni informacemi, které prezentují média, a sice že je nutné stále více věnovat pozornost genderové vyváženosti, a smazávat tak všechny rozdíly mezi muži a ženami.

Radek Rozvoral

Tento cílený tlak na změnu názorů občanů iniciován Evropskou unií odsuzujeme, neboť se domníváme, že naši občané používají zdravý selský rozum a mají v těchto otázkách jasno.

Hnutí SPD odmítá stále sílící kampaň genderové ideologie, která je cílena na ovlivňování názorů našich občanů a vytváření si „toho správného pohledu“ na problematiku genderu. Objektem kampaně jsou hlavně děti, a to již od prvního roku života (viz příručka určená pro děti v mikrojeslích), dětí ve školkách (vyřazování genderově nevhodných pohádek), na základních, středních a později i vysokých školách, kde jsou žáci a studenti zařazováni do různých projektů a výzkumů k propagaci genderu. Tyto aktivity jsou v rámci zemí Evropské unie štědře financovány z unijních fondů a dobře na nich vydělávají neziskové organizace. Jejich výstupem jsou různé brožury, publikace a další materiály obsahující návody, postupy a doporučení, jak na daný problém nahlížet a dále ho šířit (např. přes sociální sítě). Vrcholní představitelé Evropské unie takovéto projekty plně podporují, protože jsou si moc dobře vědomi, že mladá generace je lehce ovlivnitelná. Z Evropské unie zaznívá silná propagace tohoto tématu a dalších, jako příklad uvedu změnu klimatu, neboť to EU odsouvá od řešení závažných témat, jakým je nelegální imigrace a možná hrozba teroristických útoků z řad příznivců radikálního islámu.

Propagace genderové ideologie má ve svém důsledku i mnoho negativních dopadů na život obyčejných lidí žijících v zemích Evropské unie, neboť se najde řada z nich, kteří problematiku genderu dokáží využít ve svůj prospěch a následky jsou někdy hrozivé. Jako příklad uvedu situaci z Velké Británie, kdy na základě svobodné volby pohlaví uváděné zadrženými pachateli násilných činů místně příslušným policistům došlo ze strany těchto pachatelů k dalším zbytečným násilným činům. Pachatel – muž, který se prohlásil za ženu, nastoupil výkon trestu v ženské věznici a tam se dopustil dalších sexuálně motivovaných násilných činů na vězenkyních.

Na veřejnost se dostala koncem minulého roku informace, kdy vězeň 52 letý Karen White, který si odpykával několikaletý trest za znásilnění a sexuální napadení, byl na základě tvrzení, že se cítí být ženou, přemístěn do ženské věznice v New Hall ve Wakefieldu. Právě ve wakefieldské věznici ale nastal problém. Muž nikdy neprošel změnou pohlaví a v obklopení žen se v něm začaly projevovat přirozené pudy. Průchod jim dal dost nevybíravým způsobem, a to tak, že vězenkyně začal sexuálně napadat. Dalším šetřením vyšly najevo ještě dva skutky znásilnění, kterých se White dopustil (dle serveru bbc.com).

Zpráva uveřejněná v říjnu tohoto roku v The Sunday Times (nedělní noviny distribuované ve Velké Británii a Irské republice) obsahovala tvrzení, že policisté v rámci vyšetřování uvádějí u podezřelých a následně usvědčených násilníků jejich pohlaví jako ženské, pokud se tito pachatelé již nechtějí ztotožnit se svým mužským pohlavím při narození. Šest policejních sborů, např. v metropolitním hrabství South Yorkshire nebo v regionu Thames Valley, uveřejnilo, že umožňují mužům, kteří jsou obviněni ze znásilnění nebo za něj byli již odsouzeni, aby byli v policejních složkách vedeni jako ženy, pokud se cítí být nespokojeni se svým původním pohlavím. Dalších pět policejních sborů v Durhamu, Kentu, Norfolku a Suffolku, stejně jako britská železniční policie, neodpovědělo na otázku přímo, ale jejich zástupci potvrdili, že zaznamenávají pohlaví v souladu s přáním dané osoby (dle serveru thetimes.co.uk).

Hnutí SPD nabádá občany, aby nepropadali propagaci genderové ideologie. Uvedený příklad, kdy britským úřadům stačilo, že se odsouzený choval jako žena, aby pak kriminálníka s tzv. poruchou sexuální identity bez váhání poslaly do ženského vězení, budiž bráno jako varování pro naši obezřetnost.

Reklama: