Rozhodovat o zemi má nejvyšší právo ten, komu patří

Vážené dámy a pánové. Vítám, že se po dlouhé době na program Sněmovny dostal návrh zákona o referendu. Je to výsledek dlouhodobého tlaku mě i hnutí SPD. Bohužel ale všichni tady víme, že cesta k přijetí tohoto zákona je za současného složení Sněmovny a Senátu v podstatě nemožná. Senát totiž jakýkoliv zákon o referendu přímo odmítá. A takto nám to také bylo řečeno na společné schůzce se Senátem.

Tomio Okamura

A některé sněmovní strany, samozřejmě vyjma SPD, se shodly pouze na vykastrované verzi, která v podstatě občanům neumožní hlasovat o nejdůležitějších otázkách. Je vidět, že ani po tolika letech se politici, a to jak noví, tak i staří, nepoučili, a možnost, aby občané rozhodovali o svých věcech stále blokují, i když dnes kupodivu právě prostřednictvím zákona o referendu. Musím říct, že se nic nezměnilo od časů, kdy prezident Masaryk marně bojoval za demokracii švýcarského typu. Elitářské partaje v parlamentu tehdy i dnes měly a mají stále stejný názor, že občanovi vláda nad jeho zemí nepatří a patří do rukou stranických šéfů. Samozřejmě s tím my v SPD nesouhlasíme.

Československá ústava sice s referendem počítala, ale právo lidu hlasovat bylo velmi omezené. Zamítlo-li Národní shromáždění vládní návrh zákona, mohla vláda vypsat referendum, nechat ho schválil občany. Právo občanů přímo hlasovat tenkrát o volbě a odvolání poslanců dávala Ústava Československé socialistické republiky. To zmiňuji jen proto, že krom toho, že přímá demokracie funguje v obrovské části světa, tak není úplně neznámý fenomén v českých zemích. Zákon o referendu platí prakticky v celé EU, s výjimkou tří zemí. Kromě naší republiky je to Belgie a Kypr. Obě země děsí referendum o rozdělení země mezi jejich národnostní menšiny. Co děsí třicet let české politiky, také není záhada. Je to vláda lidu.

Mezi požadavky občanů v revolučních dnech po 17. listopadu byla přímá demokracie, a to jak zákon o referendu, tak i přímá volba a odvolávání politiků a dokonce i šéfů státních podniků. Mocenská klika kolem Václava Havla si samozřejmě ze všeho nejméně přála demokracii. cílem bylo předání moci jedněch elit druhým. A tak všechny sliby v tomto směru byly následně porušovány. Jako první zmizela ze stolu přímá volba prezidenta, protože tehdy hrozilo, že by vyhrál Dubček a ne Havel. To vše je dobré vidět, aby nám bylo jasno, proč tu referendum není vítané. A když už ho Okamurovci vydupali ze země, pak je třeba ho napsat tak, aby v praxi nefungovalo. To v podstatě je ten takzvaný kompromisní návrh, na kterém se dohodly jiné strany než SPD a samozřejmě polovina jiných sněmovních stran vůbec referendum ani nechce od začátku, dokonce žádnou variantu.

Jak víme ze zemí Evropské unie, ale i ze zemí například Latinské Ameriky a USA, v referendech se hlasuje hlavně o důležitých, zásadních věcech. V Evropě to primárně byly mezinárodní smlouvy, připojení k Evropské unii, vystoupení z Evropské unie, podpis Lisabonské smlouvy nebo naposledy smlouva s Kanadou. Dosud jediné referendum v České republice ostatně proběhlo právě o připojení k Evropské unii, bez kvora účasti, aby určitě platilo. Jak ústavní právníci, tak i my laici vidíme, že právě tady v otázce zásadních mezinárodních dohod týkajících se suverenity země je vůle lidu tou nejvyšší a jedinou oprávněnou mocí, která má rozhodovat. Logicky tato země stále patří jejím občanům a ústava jasně říká, že veškerá moc v naší zemi patří lidu. Bohužel většina politiků má přesně opačný a zcela jasně protiústavní názor, že veškerá moc patří jim a občané o důležitých věcech rozhodovat nesmějí.

Naše hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje přímou demokracii, tedy tu skutečnou demokracii. Naopak Piráti, KSČM, ČSSD a hnutí ANO se tady dohodli na tom vykastrovaném, nefunkčním návrhu, kde lidé nemůžou vůbec hlasovat o zásadních věcech, a zbylé strany v Parlamentu, v Poslanecké sněmovně, to znamená STAN, TOP 09, KDU-ČSL a ODS, dokonce referendum úplně odmítají, v podstatě ony odmítají jakoukoli verzi. Ale já se dostanu ještě k podrobnostem.

Samozřejmě chápu odmítavý postoj k demokracii u elitářských formací, jako je knížecí TOP 09 nebo strany lobistů, jako ODS či lidovci. Uniká mi ale, proč se snaží upřít občanům vládu v jejich zemi sociální demokraté, ANO a Piráti. Všechny tyto partaje se tváří jako strany pro obyčejné lidi, skutečnost je ale, jak vidíme, jiná. Hodně absurdní je pozice Pirátů, kteří přišli s pozměňovacím návrhem, který už tak osekaný a nefunkční návrh referenda z pera ČSSD omezil ještě více. Piráti měli přitom referendum ve svém volebním programu a tady si můžete přímo porovnat, jak Piráti zcela flagrantně nejenže porušují svůj program, který slíbili svým voličům, ale dokonce prosazují pravý opak. Dovolte mi zkráceně citovat z jejich webu, co občanům slibovali a slibují Piráti. Takže to vezměme postupně.

Za prvé. Piráti slibovali ve volbách a slibují na webu zákonodárnou iniciativu občanů, která umožní sepsat petici s návrhem zákona, návrhem se zabývat (?) Parlament nebo zastupitelstvo a pokud požadavkům nevyhoví v zákonem stanovené lhůtě, rozhodne referendum. Další, co slibují Piráti na svém webu, nebo co slibovali, je, závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Občané v nich rozhodnou o návrzích zákonodárné iniciativy nebo o zásadních návrzích Parlamentu – v závorce – (změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích, vojenské základny a podobně). Konec závorky. Zdůrazňuji, že tam mají napsány ty mezinárodní smlouvy, což je například členství v Evropské unii. Dále Piráti slibují a slibovali na svém webu lidové veto, kdy, pokud občané nasbírají dostatek podpisů pod petici požadující zrušení schváleného zákona či vyhlášky, musí tento předpis být schválen nebo odmítnut v referendu. Budu citovat dále. Piráti slibovali přímou volbu významných politických i stranicky nezávislých postů legislativy, exekutivy, justice, státních úřadů, správních rad a kontrolních orgánů.

Budu citovat dále. Piráti slibovali možnost odvolání vysoce postavených státních představitelů na základě petice s podpisy voličů a následného hlasování. U nepřímo volených orgánů mají občané právo na základě petice rozhodnout o předčasných volbách. Takže to je to, co slibovali Piráti a teď navrhují úplně pravý opak. A pro pobavení mi dovolte ocitovat z pirátského znění pozměňovacího návrhu pár vybraných bodů, to znamená, jakým způsobem se Piráti za dva roky ve Sněmovně totálně změnili a navrhují dokonce pravý opak. Takže z vašeho pozměňujícího návrhu, který je zveřejněn a z kterého já přímo čerpám.

Takže v referendu se podle Pirátů nesmí rozhodovat například o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem nebo mezinárodními smlouvami. Dále o změně ústavy a ústavního pořádku. Dále o státním rozpočtu a věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo do správy daní, poplatků nebo jiných obdobných plnění. Dále o porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva nebo o věcech, které by k porušení těchto závazků nevyhnutelně vedly. Znovu zdůrazňuji, že to je návrh Pirátů, o čem se nesmí rozhodovat v tom referendu, píšou. A dávám to do protikladu toho, co slibovali.

Dále se nesmí podle jejich pozměňujícího návrhu hlasovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci. Dále se nesmí podle návrhu Pirátů hlasovat o ustanovování jednotlivých osob do funkcí a o jejich odvolávání z funkcí. Dále Piráti zakazují ve svém pozměňujícím návrhu k referendu hlasovat o individuálních právech a povinnostech a také o vypovězení nebo přijetí mezinárodní smlouvy podle článku 10a Ústavy České republiky.

Takže Piráti dnes otočili o 180 stupňů a zdůvodňují to tím, že občané nejsou na demokracii zralí, že je třeba jim ji dávkovat postupně. To je tedy, jako kdybyste ve volbách slíbili třeba zvýšení důchodů o tisícovku a po volbách byste řekli – zvyšovat se bude jen o 10 Kč, protože důchodci nejsou na zvyšování důchodů ještě zralí a musí si na to zvyknout.

Tomu, že někdo zákon o referendu nechce, protože prostě vládu občanů nechce, rozumím a respektuji takový politický názor. Chápu, že socialisté a ANO, kteří se k referendu nesměle přihlásili pod naším tlakem, ve skutečnosti žádné funkční referendum nechtějí, ale očividná prolhanost a proradnost Pirátů vyráží doslova dech.

Dámy a pánové, vloni proběhl ve Sněmovně malý seminář k zákonům o referendu a zúčastnění odborníci na státní právo se jednoznačně shodli, že jediný ústavně konformní návrh je návrh SPD, a to právě proto, že neomezuje právo občana vykonávat moc přímo tak, jak mu to už dnes umožňuje česká ústava. Zmínili samozřejmě příklady z Evropy, kde samozřejmě není právo hlasovat o mezinárodních úmluvách nijak omezeno, není to právo, ale naopak občané o takových závazcích, které nějak zasahuji suverénně do jejich země, hlasovat musí.

Dámy a pánové, je přece jasné, že rozhodovat o zemi má nejvyšší právo ten, komu ta země patří. Je také stejně logické, že například o penězích by měl právo rozhodovat ten, kdo je platí a nejenom ten, kdo je utrácí. I tady máme zdokumentované statistiky z USA a Evropy, kde se jasně ukazuje, že tam, kde mají občané v referendu právo nebo dokonce povinnost rozhodovat o výši daní, jsou na jedné straně daně nižší a současně tu je vyšší spokojenost se službami, které za ty daně stát poskytuje, než ve státech, kde tuto možnost občané nemají.

Ten boj domnělých i skutečných elit proti demokracii je nekonečný, ale dovolte mi, dámy a pánové, abych vás ujistil, že běh času nezastavíte. Přímá demokracie, tedy program hnutí SPD, si razí cestu Evropou i celým světem a skutečně není otázka, zda zvítězí u nás, ale je to jen otázka, kdy.

Dámy a pánové, krátce před 30. výročím listopadových událostí, kdy lidé na ulicích žádali přímou demokracii a referenda bez výjimek, máte možnost dokázat, že se k jejich programu odkazu 17. listopadu skutečně hlásíte. Nebo je ta slovní hra na demokracii jen vaše politické divadlo.

Znovu připomenu, že mě pobavil pirátský pozměňovací návrh, který v podstatě popírá jakékoliv možnosti hlasování. Ale samozřejmě bychom to nebyli my v SPD, kdybychom nedali možnost ostatním stranám, které zradily svůj program, aby svoji pozici neprodleně napravily. Proto samozřejmě představím svůj pozměňovací návrh, který je již vložen v systému. A samozřejmě doufám, že Piráti budou zpytovat svědomí a budou hlasovat pro náš pozměňovací návrh SPD, který opět uvádí ty jejich sliby zpátky tam, co naslibovali voličům. Nikoliv to, co tady teď předvádí, tu otočku o 180 stupňů.

Takže dovolte mi krátce představit můj pozměňovací návrh s číslem 2040, je širší. A samozřejmě, protože ty strany – Piráti, hnutí ANO, ČSSD a KSČM – se shodly na tom, že návrh na konání referenda – jak jsem koukal do systému – že je k tomu potřeba 850 tisíc podpisů. A teď tady slyším, že 450. Takže neuvěřitelné číslo. Takže já to samozřejmě usnadním těm stranám, co to myslí skutečně vážně, například Pirátům, takže navrhuji pozměňovací návrh, aby se nahradilo tady to číslo číslem 100 tisíc. A kdyby náhodou to někomu připadlo málo, tak jsem vložil ještě další pozměňovací návrh – protože jsme tady osamoceni, hnutí SPD, ti, co prosazují zákon o referendu, tu demokratickou verzi – tak dalším mým pozměňovacím návrhem je 250 tisíc. Abychom dali prostor i těm, kteří se obávají referenda, ale přesto by ho asi chtěli, tak buď můžete hlasovat pro můj pozměňovací návrh 100 tisíc podpisů nebo 250 tisíc podpisů.

Dále samozřejmě chceme, aby v referendu mohla rozhodovat nadpoloviční většina těch, co se účastní referenda. Což zase tady ten takzvaný kompromisní návrh tam dává nějaká omezení. Takže my chceme, aby jako to bylo u referenda při vstupu do Evropské unie. Tady přesně vidíte to pokrytectví. Když tady proběhlo jedno jediné referendum v historii České republiky, jedno jediné celostátní referendum, tak to bylo bez kvora, aby to určitě dopadlo. A teď vlastně, když my chceme to stejné referendum opakovat, například o členství v Evropské unii, tak se tam nasazují kvora a nikdo to tady nechce. Přitom je to ten stejný občan, jenom o pár let starší a přitom je to ten stejný občan, který rozhodoval o tom vstupu do Evropské unie.

Takže my chceme – a je to můj další pozměňovací návrh – aby prostě ta prostá většina, která přijde k referendu, aby rozhodla. Je to demokratické. Vždyť prezidenta České republiky v přímé volbě může zvolit jeden člověk, když ostatní nepřijdou. Senátora může zvolit jeden člověk, když ostatní nepřijdou. Prostě prostá většina. Dokonce i poslance může zvolit jeden člověk, když by jiní, hypoteticky řečeno, nepřišli. Prostě je to prostá většina, tam není žádné kvorum pro zvolení senátora nebo prezidenta.

A najednou když se jedná o referendum, to znamená, když se nejedná o to, aby ty lidi politiky zvolili za každou cenu k teplým korýtkům, tak už se dávají vysoký kvora, aby občané nemohli nic rozhodnout. A Piráti s tím souhlasí. A o jiných stranách ani nemluvě pochopitelně. Ti si dokonce jenom hrají divadlo na to, že aby tady jakoby nějaké referendum bylo, přitom vůbec nebude funkční. A o žádné zajímavé otázce nebude možno být hlasováno.

Takže my chceme tu prostou nadpoloviční většinu, jako to bylo u vstupu do Evropské unie. Proto znova jenom zdůrazňuji, já se divím, že ty stejný lidi prosazovali referendum o vstupu do EU a teď jsou proti tomu, aby to stejný referendum, nebo na jiný téma, bylo za stejných podmínek. Samozřejmě, já ve svém pozměňovacím návrhu vracím do té vaší vykastrované verze možnost hlasovat o mezinárodních smlouvách. Ano, my chceme, aby občané mohli hlasovat o našem členství v Evropské unii, či v NATU. A proč jim to upíráte? Já to nechápu. Čí je ta země? A hlavně, vy jste nechali hlasovat občany o vstupu do EU a teď nechcete hlasovat o vystoupení? Tomu vůbec nerozumím. Já to považuji přímo za drzost tohleto vůči občanům. Děláte z nich hlupáky. Takže to bude další pozměňovací návrh.

A samozřejmě, kdyby někomu dělalo problém právě, jak to vidíme třeba u Pirátů a u dalších stran, které si hrají jenom na prosazování demokracie, tak kdyby opravdu byl problém to, že nadpoloviční čistá prostá většina by měla rozhodovat v referendu, tak dávám prostor i těmto rádoby demokratům. Takže jsem dnes ještě dal pozměňovací návrh, aby 10 % oprávněných voličů bylo kvorum, 20 % a 30 % ještě. Takže čtyři varianty dávám těm, kteří by chtěli lavírovat. Abychom to přesně demaskovali, abychom demaskovali všechny ty, co tady říkají a lžou, lžou navenek, že chtějí funkční referendum.

Takže jednotlivě si budeme hlasovat, jednotlivě i o těch kvorech. Aby se to přesně ukázalo, jak kdo to myslí s tím referendem správně, všechno je vloženo. Protože já, když jsem chodil ještě na ty vaše schůzky do té doby, kdy už jste se pak začali dohadovat sami nad tou komedií, nad tím divadýlkem, tak tam padlo naposledy, že kvorum 35 % by snad mohlo být nějak přijatelné. Proto jsem dal těch 30 % taky do toho svýho jednoho pozměňováku, to už je docela blízko. Ale samozřejmě říkám, že náš návrh je ten, my chceme tu prostou nadpoloviční většinu, aby mi tady zase někdo nepřekrucoval.

Vždycky tady někdo, nějací mladí, ne mladí ne, ale nějací trollové, vždycky stáhnou videa, sestříhají si je a pak vždycky kolujou – to je jedno, věk nehraje roli, já nevím, jestli je mladej nebo starej ten člověk, mně je to jedno úplně, nechci se nikoho dotknout, aby mě někdo nechytal za slovo – ale chci říci, že nějací trollové vždycky, bůh ví odkud, vždycky potom sestřihnou video a vždycky zmanipulují vyjádření tak, jak se to komu hodí.

Takže tady předkládáme kompletní sérii pozměňováků. My samozřejmě chceme, aby se referendum ve stejné věci mohlo konat nejdříve po uplynutí tří let ode dne oznámení výsledků hlasování v předchozím referendu. To taky je jeden z pozměňovacích návrhů, které jsem tam vložil jménem SPD. Takže těch pozměňováků je tam celá řada. Myslím, že už jsem to tady představil. A my jsme to schválně strukturovali tak ty pozměňovací návrhy k tomu vašemu nefunkčnímu a nedemokratickému návrhu, aby opravdu se pak nikdo nemohl vymlouvat, až bude předvolební kampaň a zase někdo bude říkat, že chtěl referendum, tak abychom si ty hlasování všechny poznamenali, vyjeli, všechny si ofotili, abychom to pak mohli všude ukazovat, že ten – a máme tady vyjetý i ten politický program, který to sliboval na webu – já jsem to tady ocitoval všechno. A pak si to hezky všechno porovnáme, jak kdo vlastně v tomto ohledu hlasoval, jak kdo chce skutečnou demokracii.

A není to nějaký naschvál nebo něco, já jsem neřekl nic nepravdivého. Já jsem se dokonce díval na ten pirátský pozměňovací návrh i na stránkách Sněmovny, jestli tam opravdu je. Ano, je tam, je to tak. Takže já jsem se schválně na to díval, protože já jsem nevěřil svým očím. Mně to poslal kolega, s kterým jsem spolupracoval na přípravě podkladů a já jsem říkal, počkej, pošli mi ten link, pošli mi ten odkaz. Je to možný, že Piráti navrhli takový pozměňovací návrh, který je o 180 % jiný, než slibovali na jejich internetu? A ono to tam fakt bylo. Já jsem říkal, no tak to je opravdu. Já jsem si teda myslel všechno možný, ale tohleto je opravdu pirueta par excellence.

Takže děkuji moc za pozornost a doufám, že projde teda Sněmovnou nějaký funkční návrh. A samozřejmě pro nás je důležité v SPD, aby odešel funkční návrh o referendu už ze Sněmovny. Protože pak dáme černého Petra Senátu. A já to říkám na rovinu, já chci dát černého Petra Senátu. Protože oni se tváří, jak jsou potřební, oni se tváří, jak jsou demokratičtí. A v podstatě, všichni jsme na těch schůzkách byli, kdy pan Kubera, předseda Senátu, řekl jménem ostatních senátorů, že vlastně Senát většinově žádný zákon o referendu vlastně nechce. Ten blokuje zákon o referendu, tak je to potřeba přeložit. Blokuje zákon o referendu. Já se ptám, k čemu pak je ten Senát, když blokuje vůli lidu a naplnění Ústavy. To je v podstatě protiústavní, jo.

Takže já opravdu s tímhle nemůžu souhlasit. Takže děkuji za pozornost a podrobně se budeme tomu zákonu o referendu věnovat a budeme to podrobně sledovat.


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 5. listopadu 2019 k návrhu na vydání ústavního zákona o celostátním referendu