V daňovém řádu negativa jednoznačně převažují

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl zareagovat na předřečníky a na to, co tady bylo řečeno. Daňový řád přináší samozřejmě některé pozitivní věci, jak už tady bylo řečeno, např. záloha na daňový odpočet. Tato změna reaguje samozřejmě na stanovisko Ústavního soudu, kdy jsou nadměrné odpočty zadržovány celé, pokud je sporná jenom část, to je nepochybně pozitivní.

Jan Hrnčíř

Samozřejmě i snížení úroků z prodlení, pokud zaplatíte později daň. Samozřejmě je i dobré, že si můžete změnit DIČ, pokud jste podnikající fyzická osoba, že už to nemusí být rodné číslo.

Nicméně ta negativa jednoznačně převažují. Jako problematické vidíme zahájení daňové kontroly korespondenčně, tzn. bez součinnosti s daňovým subjektem, to nepovažujeme za úplně správné. Špatné je i odstranění tzv. liberační pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání.

Stejně tak prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH z 30 na 45 dnů v neprospěch právě daňových subjektů. A samozřejmě snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně – to jsou třeba ty zajišťovací příkazy, kdy stát musel potom doplácet 32 % úroku, takhle si to chce snížit jenom na 10, což je zase v neprospěch daňových subjektů takto postižených. Takže nemůžeme tuto novelu daňového řádu podpořit.

Děkuji.


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 5. listopadu 2019 k daňovému řádu