Moravskoslezský kraj koupí set top boxy pro sociální služby

OSTRAVA | Moravskoslezský kraj podpoří poskytovatele sociálních služeb při přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2. Na set top boxy, úpravy antény nebo nové televizní přijímače kraj přerozdělí minimálně 2,3 milionu korun.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

„Sledování oblíbených seriálů, zpráv nebo třeba dokumentů je pro mnohé obyvatele domovů jedním ze způsobů trávení volného času. Přechod na modernější vysílání by pro domovy mohlo znamenat jisté potíže, přece jenom, nová zařízení nejsou lacinou záležitostí. Věřím, že sociální služby naši nabídku přivítají a o příspěvek si zažádají,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal, že krajský úřad bude žádosti o tento příspěvek přijímat od letošního 9. prosince až do 17. dubna příštího roku.

Tímto dotačním programem kraj reaguje na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu a usnesení vlády o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. „Zatím máme pro sociální služby na příjem modernějšího vysílání vyčleněno 2,3 milionu korun. Pokud by se ukázalo, že je potřeba tyto prostředky navýšit, jsem pro. Naším cílem je vyhovět všem žadatelům, kteří splní dané podmínky. Veškeré finance pak bude kraj požadovat po Ministerstvu průmyslu a obchodu, které s takovouto podporou počítá,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou požádat o finanční příspěvek na pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači, který neumožňuje příjem nového vysílacího signálu. Dále na pořízení nového televizního přijímače jako náhradu za stávající nebo na úpravu nevyhovujícího anténního systému. Sociální služba, na kterou lze dotaci žádat, musí být zařazena v Krajské základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Reklama: